Hoogwaardig betongranulaat (TETRA)

Beton bestaat voornamelijk uit drie elementaire hoofdbestanddelen: cement, water en granulaten. Het gebruik van beton is vandaag de dag niet meer weg te denken uit onze bouwwerken en infrastructuurwerken. De granulaten (zand en grind) worden nog steeds in groten getale onttrokken uit de bodem. Het aanbod van deze primaire bouwgrondstoffen wordt daardoor steeds schaarser.

De overheid laat daarom sinds enkele jaren toe om bij de aanleg van wegen 20% van de natuurlijke granulaten te vervangen door gerecycleerd betongranulaat.

In een eerder PWO-project (2012-2015) werd onderzocht welke invloed het gebruik van dit gerecycleerd hoogwaardig betongranulaat heeft op de kwaliteit van het beton. Als voornaamste conclusie kon gesteld worden dat het vervangingspercentage van 20% geen significante nadelige gevolgen heeft voor het wegenbeton.

 

In dit TETRA-project, in samenwerking met UHasselt, wordt de opgebouwde kennis verder uitgediept en omgezet in praktische richtlijnen. Hiervoor wordt er zeer nauw samengewerkt met de beton verwerkende sector.

De projectdoelstellingen zijn de volgende:

       Het vastleggen van bruikbare methodes om betonpuin te catalogiseren als hoogwaardig betongranulaat.

       Bepalen welke breekprocessen hoogwaardig betongranulaten opleveren.

       De relatie vastleggen tussen de oorsprong van het hoogwaardig betongranulaat en de verwerkbaarheid, mechanische eigenschappen en duurzaamheid van wegenbeton.

       Praktische doserings-, productie- en uitvoeringsrichtlijnen opstellen voor duurzame wegenbouwmengsels met toevoeging van hoogwaardig betongranulaat.

 

Op het einde van het project wordt er verwacht dat:

       De puinverwerkende nijverheid op een eenvoudige manier kan onderscheiden welke betongranulaten gebruikt kunnen worden in wegenbeton;

       De opdrachtgevende besturen hun beleid rond het gebruik van betongranulaten aan de hand van de verkregen resultaten kunnen bijsturen;

       De betoncentrales hun recepten voor duurzame wegenbetonmengsels met hoogwaardig betongranulaten kunnen opstellen aan de hand van de richtlijnen;

       De wegenbouwers beschikken over instructies om een wegenbeton met bepaalde vervangingspercentages duurzaam te plaatsen.

 

Project informatie

Projectpromotor:
Jorn Van Herck
Status:
Afgelopen project
IWETO code:
  • Code nog in te vullen.
Startdatum – einddatum:
01/09/2015 – 30/09/2017
Budget:
€ 409.991 (€ 341.822 PXL)
Projectcode:
1/DWO/2015/BE/T014
VTE:
2 VTE (1,6 VTE PXL)
Medewerkers:

 

 

Contact

Jorn Van Herck
onderzoeker