LEAN Bouwen

De rendementen van de huidige werkmethodes in de Vlaamse bouwsector bereiken stilaan hun maximum. Bovendien zorgt de verlaagde conjunctuur ervoor dat de marges onder druk komen te staan. Een oorzaak kan gevonden worden in de verhoogde mate van versnippering van het bouwproces en de verspilling die daarmee gepaard gaat. In de bouwsector worden deze verspillingen nog vaak ten onrechte als onvermijdbare of onbeheersbare verlieskosten ingerekend en wordt er bijgevolg geen verdere prioriteit aan toegekend. Men blijft zo vasthangen in het vaste stramien en innoveert onvoldoende op het vlak van efficiëntie.

Het PWO-project “Lean Bouwen – faalkostenbeheersing en Value stream verbetering” onderzoekt op welke manier bestaande LEAN-manufacturingtechnieken uit bijvoorbeeld de automotive industrie kunnen toegepast worden in de bouwsector.

Zo ontstaan er innovatievere bouwmethodes die meer slagkracht zullen geven aan de bouwsector.

Het PWO-onderzoek start vanuit een virtuele analyse van een reëel bouwproject. In deze eerste analyse worden de mogelijke LEAN-technieken getoetst aan haalbaarheid en efficiëntie. Vervolgens worden de LEAN technieken gecontroleerd (stap voor stap) in de praktijk toegepast op het bouwproject in een 5-tal pilootprojecten.

Project informatie

Projectpromotor:
Adriën Buteneers
Status:
Afgelopen project
IWETO code:
  • Code nog in te vullen.
Startdatum – einddatum:
21/09/2015 - 17/09/2017
Budget:
106.293 euro
Projectcode:
1/DWO/2015/TC/P082
VTE:
1,14 VTE

Contact

Adrien Buteneers
onderzoekshoofd
Tel: +32 11 77 54 18