Selecteer "Alle cookies accepteren" als u akkoord gaat met het opslaan van essentiële cookies, analytische cookies, marketingcookies en social media cookies. Door op "Cookie-voorkeuren aanpassen" te klikken kan u uw voorkeuren beheren. Cookiebeleid

Essentiële cookies
zijn noodzakelijk voor een normaal bezoek aan de website om puur technische redenen. Aangezien dit een technische noodzaak is, hoeven we u alleen op de hoogte te stellen van deze cookies, en worden ze geïnstalleerd bij het bezoeken van de website.

Analytische cookies
houden bij hoe onze website wordt gebruikt, bijvoorbeeld om het verkeer op de website te meten of hoe vaak een pagina wordt geraadpleegd. We gebruiken deze informatie om de gebruikerservaring en prestaties van onze website en diensten te analyseren. Voor het plaatsen van deze cookies zullen wij uw toestemming vragen.

Marketingcookies
verzamelen informatie om relevante gesponsorde inhoud over onze producten en producten die door derden worden aangeboden te leveren. Ze volgen gebruikers op onze website om op basis van hun voorkeuren advertenties te tonen die relevant en interessant zijn voor onze bezoekers. Deze cookies worden alleen geplaatst met uw toestemming.

Social media cookies
worden gebruikt wanneer u informatie deelt via een deel knop voor social media op onze website, of wanneer u social media content raadpleegt via onze website, bijvoorbeeld bij het bekijken van een Vimeo-filmpje. Voor het plaatsen van deze cookies is uw toestemming vereist.

Cookie-voorkeuren aanpassen

LEAN Plannen en LEAN Bouwen met BIM als versterkende Factor

In de bouwsector worden faal- en verspilkosten - geschat tussen 8 en 13% - nog vaak ten onrechte als onvermijdbare of onbeheersbare verlieskosten ingerekend. Met de crisis van de afgelopen jaren en de marges dieonder druk komen te staan, is dit niet langer houdbaar.

In dit project ontwikkelen we een methodiek om faalkosten terug te dringen in het bouwproces door LEAN technieken te introduceren met BIM als versterkende factor, wat een positieve impact heeft op de winstmarges. Hierdoor kan de slagkracht van de bedrijven vergroot worden om meer te innoveren.

In Nederland past men sinds enkele jaren de LEAN-principes ook in de bouw toe, maar in België staat dit nog in zijn kinderschoenen.

Het project richt zich tot drie groepen gebruikers binnen de doelgroep van de kmo’s (10 tot 250 medewerkers)

·Uitvoering: aannemers, installateurs,…

·Ontwerpen en controle op de uitvoering: architecten en studiebureaus

·Ondersteuning: software & applicatie integrators.

Met dit project beogen we:

·Het bundelen en vertalen van kennis omtrent LEAN en BIM.

·Sensibilisering en kennisverspreiding rond LEAN- en BIM-implementatie.

Op het einde van het project verwachten we dat er een technologietransfer op gang is gekomen rond de implementatie van LEAN met BIM als versterkende factor, zodat:

·de bouwbedrijven die willen starten met de implementatie van LEAN in bouwprocessen voldoende resources aangereikt krijgen om de juiste beslissingen te nemen;

·de bouwbedrijven die, na de eerste implementatie van LEAN, de LEAN-strategie verder willen uitdiepen een duidelijke visie kunnen opbouwen rond “meer” LEAN;

·er een theoretisch BIM-model ontwikkeld is dat de LEAN-technieken maximaal faciliteert en dat gebruikt kan worden om de BIM-software die aangeboden wordt aan de markt, op een objectieve wijzete vergelijken met betrekking tot LEAN-opportuniteiten;

·de implementatie van LEAN-technieken met ondersteuning van BIM leidt tot een faalkostenreductie.

Zowel tijdens het project als op het einde zullen sensibiliserings- en inzichtverwervende workshops georganiseerd worden die breed toegankelijk zijn.

Voor de volledige gebruikersgroep zullen nulmetingen georganiseerd worden om de LEAN-volwassenheid in kaart te brengen en zal er een directe terugkoppeling van de tussentijdse resultaten van de behandelde real cases plaatsvinden.

Met de inzet van LEAN- en BIM-technieken streven we ernaar om het percentage faal- en verspillingskosten met min. 1% te verlagen bij min. 1% van de ca. 20.000 bouwbedrijven. Economisch betekent dit een geschat efficiëntievoordeel van €1.600.000/jaar.

Daarnaast richt de LEAN-benadering en BIM-implementatie zich op het verkorten van de doorlooptijd van het gehele proces van ontwerp tot uitvoering. Hierdoor wordt het geïnvesteerde vermogen in de volledige keten teruggebracht. Dit betekent een aanzienlijke besparing op het werkkapitaal waardoor de bedrijven meer slagkracht krijgen om verder te innoveren.

Project informatie

Projectpromotor:
Adriën Buteneers
Status:
Afgelopen project
IWETO code:
  • 220 Ontwerp, bouw, inrichting, van gebouwen
Startdatum – einddatum:
01/10/2016 -30/09/2018
Budget:
Totaal: € 452.256,00 (PXL: € 317.418,00)
Projectcode:
1/DWI/2016/BE/T015
VTE:
2,2 VTE
Medewerkers:

Adriën Buteneers

Wesley Ceulemans

Roel Renette

Heidi Gilis

Contact

Adrien Buteneers
onderzoekshoofd
Tel: +32 11 77 54 18