Smart Factory: ontwikkeling van een integratiemethodiek voor industrie 4.0

De laatste jaren zijn reeds sterke ontwikkelingen zichtbaar op vlak van ontwikkeling van smartsensoren en smartmachines en de koppeling hiervan met de Cloud, dit wordt ondergebracht onder de term ‘Internet of things (IoT)’. De integratie van IoT maakt het mogelijk om alle machines en installaties individueel en op elk moment online te kunnen volgen, sturen en zelfs elkaar te laten beïnvloeden (Inteligent Internet of things - IIoT). Hierdoor gaan de smartsensoren in de machines, de installaties, het proces, het gebouw en de logistiek eromheen zeer veel data produceren (big data).

Hoewel big data de goudmijn van elke onderneming zou betekenen, hebben veel bedrijven dat nog niet ontdekt.

Nochtans bevat de gigantische hoeveelheid data die bedrijven dagelijks al vaak produceren heel wat informatie waarmee ze beter kunnen inspelen op de markt en kunnen voorspellen waar er kansen liggen. Vaak heerst ook de misvatting dat ‘big data’ een privilege is van grote bedrijven met grote budgetten. Dat is gelukkig verleden tijd. De prijzen van analytische software, toegang tot Cloud en smartsensoren zijn zodanig gedaald dat deze ook toegankelijk zijn voor startups en kmo’s. Er is dus nood aan een 4de industriële revolutie – ook gekend als Industrie 4.0 – die de IoT gaan integreren en de big data, die hieruit gegenereerd worden, ten volle gaat benutten en zo de toekomstige bedrijfswereld maar ook de jobmogelijkheden drastisch gaat veranderen.

Momenteel wordt er nog zeer weinig gedaan met de big data. Dit is te wijten aan het feit dat manuele dataanalyse een zeer tijdrovend en complex verhaal is. Verder zou het interessant zijn om vanuit deze data-analyse een intelligent stuursignaal te genereren en te visualiseren in een business intelligence systeem (BI-systeem), wat opnieuw een zeer moeilijk en tijdrovend proces is.

‘Big data’ produceren is niet het probleem, er nuttig mee omspringen echter wel. De doelstelling van dit project is dan ook het ontwikkelen van een integratiemethodiek voor Industrie 4.0 volgens de DMAIC-methode.

Project informatie

Projectpromotor:
Patrick Pilat
Status:
Lopend project
IWETO code:
  • 770 Elektrotechniek, elektronica
  • Industriële technologie en industriële produktiviteit
Startdatum – einddatum:
18/09/2017 - 20/09/2019
Budget:
204.665 Euro
Projectcode:
1/DWO/2017/BE/P095
VTE:
2,10 VTE
Medewerkers:

Patrick Pilat

Stefan Dreesen

Tilkin Servaas

Gwen Vanheusden

Contact

Patrick Pilat
onderzoeker
PXL Centrum voor Bouw en energie