Sustainable comfort by energy flow management

De Europese Unie moet tegen 2020 de uitstoot van CO2 met 20% terugdringen, het energieverbruik met 20% doen dalen en het aandeel hernieuwbare energie tot 20% optrekken ten opzichte van het

niveau in 1990.

Met dit project willen wij ons concentreren op het terugdringen van het energieverbruik door het integreren van BACS (Building Automation Control Systems) in de bouwindustrie met als bijkomende

factor het behouden of verbeteren van het comfort.

Installateurs, studiebureaus, werfleiders, architecten zijn er zich momenteel onvoldoende van bewust dat een functionele coördinatie van alle technieken noodzakelijk is om tot een geoptimaliseerd energieverbruik te komen. Het is echter niet realistisch dat elke betrokken partij alle kennis hieromtrent bezit, maar het is wel noodzakelijk dat ieder op zijn niveau bijdraagt aan de realisatie van een geïntegreerd geheel.

Project informatie

Projectpromotor:
Gwen Vanheusden
Status:
Afgelopen project
IWETO code:
  • T 125 Automatisatie, robotica, regeltechniek
  • T 140 Energie-onderzoek
Startdatum – einddatum:
15/09/2014 – 17/09/2017
Budget:
€ 136 000,00
Projectcode:
1/DWO/2014/TC/P072
VTE:
0,6 VTE
Medewerkers:
Gwen Vanheusden en Wim Vandormael

Contact

Gwen Vanheusden
onderzoeker