Selecteer "Alle cookies accepteren" als u akkoord gaat met het opslaan van essentiële cookies, analytische cookies, marketingcookies en social media cookies. Door op "Cookie-voorkeuren aanpassen" te klikken kan u uw voorkeuren beheren. Cookiebeleid

Essentiële cookies
zijn noodzakelijk voor een normaal bezoek aan de website om puur technische redenen. Aangezien dit een technische noodzaak is, hoeven we u alleen op de hoogte te stellen van deze cookies, en worden ze geïnstalleerd bij het bezoeken van de website.

Analytische cookies
houden bij hoe onze website wordt gebruikt, bijvoorbeeld om het verkeer op de website te meten of hoe vaak een pagina wordt geraadpleegd. We gebruiken deze informatie om de gebruikerservaring en prestaties van onze website en diensten te analyseren. Voor het plaatsen van deze cookies zullen wij uw toestemming vragen.

Marketingcookies
verzamelen informatie om relevante gesponsorde inhoud over onze producten en producten die door derden worden aangeboden te leveren. Ze volgen gebruikers op onze website om op basis van hun voorkeuren advertenties te tonen die relevant en interessant zijn voor onze bezoekers. Deze cookies worden alleen geplaatst met uw toestemming.

Social media cookies
worden gebruikt wanneer u informatie deelt via een deel knop voor social media op onze website, of wanneer u social media content raadpleegt via onze website, bijvoorbeeld bij het bekijken van een Vimeo-filmpje. Voor het plaatsen van deze cookies is uw toestemming vereist.

Cookie-voorkeuren aanpassen

Sustainable comfort by energy flow management

De Europese Unie moet tegen 2020 de uitstoot van CO2 met 20% terugdringen, het energieverbruik met 20% doen dalen en het aandeel hernieuwbare energie tot 20% optrekken ten opzichte van het

niveau in 1990.

Met dit project willen wij ons concentreren op het terugdringen van het energieverbruik door het integreren van BACS (Building Automation Control Systems) in de bouwindustrie met als bijkomende

factor het behouden of verbeteren van het comfort.

Installateurs, studiebureaus, werfleiders, architecten zijn er zich momenteel onvoldoende van bewust dat een functionele coördinatie van alle technieken noodzakelijk is om tot een geoptimaliseerd energieverbruik te komen. Het is echter niet realistisch dat elke betrokken partij alle kennis hieromtrent bezit, maar het is wel noodzakelijk dat ieder op zijn niveau bijdraagt aan de realisatie van een geïntegreerd geheel.

Project informatie

Projectpromotor:
Gwen Vanheusden
Status:
Afgelopen project
IWETO code:
  • T 125 Automatisatie, robotica, regeltechniek
  • T 140 Energie-onderzoek
Startdatum – einddatum:
15/09/2014 – 17/09/2017
Budget:
€ 136 000,00
Projectcode:
1/DWO/2014/TC/P072
VTE:
0,6 VTE
Medewerkers:
Gwen Vanheusden en Wim Vandormael

Contact

Gwen Vanheusden
onderzoeker