Een verkennende studie naar employability en innovatief werkgedrag

De Limburgse economie staat voor een aantal moeilijke uitdagingen. Zo vermeldt het SALK-rapport onder andere dat het beschikbare talent niet aansluit bij de noden van de markt en dat de Limburgse regio innovatiekracht en ondernemerschap mist. Gegeven deze specifieke problemen zijn de concepten duurzame inzetbaarheid (employability) en innovatief werkgedrag voor het Limburgse economisch weefsel zeer relevant. Dit PWO-project heeft dan ook als doel om de employability van hoger opgeleiden en de innovatiekracht van Limburgse KMO’s te vergroten. Hiertoe wordt in eerste instantie employability en innovatief werkgedrag in Limburgse KMO’s in kaart gebracht. Daarnaast worden Limburgse KMO’s en hun hoger opgeleide medewerkers bewust gemaakt van het belang van employability en innovatief werkgedrag en tevens gestimuleerd om hier actief aan te werken.

 

Het project gaat van start met een kick-off seminarie voor Limburgse KMO’s waar het belang van employability en innovatief werkgedrag wordt toegelicht en waar het verloop van het onderzoek wordt besproken. Het is vervolgens de bedoeling om 150 medewerkers én hun leidinggevenden uit 20 verschillende KMO’s te bevragen. Elke werknemer die deelneemt aan het onderzoek krijgt individueel advies en aanbevelingen rond employability. Daarnaast wordt een lerend netwerk van deelnemende bedrijven opgezet aan de hand van een seminarie waar de onderzoeksresultaten worden gepresenteerd en ervaringen kunnen gedeeld worden. Aan het bredere publiek worden de onderzoeksresultaten gepresenteerd in een afsluitend seminarie en persbericht. Er zal bij de uitvoering van dit project samengewerkt worden met Hogeschool Zuyd en enkele belangrijke actoren uit het werkveld, namelijk SD Worx en VOKA. In samenwerking met Hogeschool Zuyd zal rond deze verkennende studie ook een publicatie voor een relevant wetenschappelijk tijdschrift geschreven worden.

Op basis van deze studie verwerft Hogeschool PXL basisexpertise over het onderzoeken en stimuleren van employability en innovatief werkgedrag, die verder kan gebruikt worden binnen het onderwijs aan de hogeschool en in toekomstige onderzoeks- en/of dienstverleningsprojecten.

Project informatie

Projectpromotor:
Karolien Hendrikx
Status:
Afgelopen project
IWETO code:
  • S 189 Organisatiewetenschappen
Startdatum – einddatum:
15/09/2014 – 20/09/2015
Budget:
€ 26 450,00
Projectcode:
3/DWO/2014/MA/P074
VTE:
0,3 VTE

Contact

Karolien Hendrikx
onderzoeker