Groeimindset als hefboom voor klantgerichtheid

Door de razendsnel veranderende wereld hebben kmo’s nood aan concrete handvaten om via de key stakeholders van de organisatie, namelijk klanten én medewerkers, in te zetten op duurzame groei van de onderneming. Enerzijds is het belangrijk om de noden en behoeften van (potentiële) klanten te kennen en hierop in te spelen. Anderzijds zijn medewerkers in de organisatie cruciaal om als bedrijf echt klantgericht te kunnen werken. Zij vormen immers de brug tussen de klant en het bedrijf.

In dit project staan dus zowel klanten als medewerkers centraal. Het is de bedoeling om in co-creatie met consultants op HR- en klantgerichtheidsgebied een methodiek te ontwikkelen om zo op een meer geïntegreerde manier kmo’s te ondersteunen om via hun medewerkers in te zetten op klantgerichtheid. De methodiek wordt gevalideerd via een combinatie van kwalitatieve en kwantitatieve technieken: via interviews en focusgroepen met zowel kmo’s als consultants, door middel van organisatie van medewerkersbevraging en klantenbevraging in drie kmo’s en met testcase met workshop-traject in drie kmo’s. Daarnaast willen we ook meer tastbaar bewijs leveren dat werken aan de mindset en klantgerichtheid van de werknemers werkt. Dit doen we door het ontwikkelen van een meetinstrument voor de bevraging van (interne en externe) klanten en de medewerkers waarmee de effectiviteit van de werkvormen objectief afgetoetst kan worden.

Project informatie

Projectpromotor:
Bieke Schreurs
Status:
Lopend project
IWETO code:
  • S 189 Organisatiewetenschappen
  • S 190 Bedrijfsbeleid
Startdatum – einddatum:
17/09/2018 – 19/09/2021
Budget:
€ 123.457
Projectcode:
3/DWO/2018/MA/P104
VTE:
1,40 VTE
Medewerkers:

Bieke Schreurs

Contact

Bieke Schreurs
onderzoeker
PXL Innovatief Ondernemen