Het gebruik van data en data-analyse bij Limburgse kmo’s ter ondersteuning van de marketingstrategie

De mogelijkheden en het strategische belang van data zijn sterk toegenomen. Maar is het (correcte) gebruik van data en data-analyse al doorgedrongen tot de gemiddelde Limburgse KMO? Zijn de Limburgse KMO's zich er van bewust welke data er allemaal voor handen zijn, welke data nuttig kunnen zijn, welke data eventueel verloren gaan omdat ze niet worden opgeslagen en hoe deze data geanalyseerd kunnen worden om bedrijfsdoelstellingen en -beslissingen te ondersteunen, bedrijfsprocessen te verbeteren en een concurrentievoordeel te behalen. Er is een hele berg aan informatie (interne en externe data) die kunnen helpen bij de bedrijfsvoering, maar het is niet altijd eenvoudig om te weten waar je moet starten.

Het doel van dit project is enerzijds om via een kwantitatief marktonderzoek meer inzicht te krijgen in het gebruik, de noden en behoeften van Limburgse KMO’s op het vlak van data en data‐analyse ter ondersteuning van de marketingstrategie, data-driven marketing. Hier spelen de nieuwe GDPR‐normen een cruciale rol in dus ook deze zullen onder de loep genomen worden aangezien deze vanaf mei 2018 van kracht zijn. Hoe ver staan de Limburgse KMO’s op het vlak van data-analyse voor marketing doeleinden?

Anderzijds zal aan de hand van een grondige desk-research over data-analyse en kwalitatieve interviews bij leveranciers van data-analysetools een beeld geschetst worden van de (goedkopere) mogelijkheden van data-analyse voor marketing doeleinden. Op basis hiervan gaat er een toegankelijk stappenplan gecreëerd worden hoe Limburgse KMO’s aan de slag kunnen gaan met data-analyse ter ondersteuning van de marketingstrategie.

Project informatie

Projectpromotor:
Jo Swinnen
Status:
Lopend project
IWETO code:
  • Code nog in te vullen.
Startdatum – einddatum:
17/09/2018 – 20/09/2020
Budget:
€ 40.700
Projectcode:
3/DWO/2018/BD/FO030 + 3/DWO/2018/BD/FR030
VTE:
0,60 VTE
Medewerkers:

Jo Swinnen