Hotels in Vlaanderen Future Proof voor de volgende generatie

Toerisme is wereldwijd een belangrijke economische sector, die instaat voor 10% van het BNP. Ook in Vlaanderen neemt toerisme een belangrijke economische rol op en staat in voor een omzet van meer dan 14 miljard euro. De huidige toerist in landelijk Vlaanderen behoort tot de generatie babyboomers, geboren tussen de wereldoorlogen en 1960.
De generaties X, Y en Z leven, in tegenstelling tot de babyboomers, in een uitermate digitale wereld. Deze generaties groeiden in meer of mindere mate op in een tijd zonder internet, maar maken er wel intens gebruik van. De generatie Z is echter ermee vergroeid. Hun kijk op de wereld zorgt ervoor dat ze andere verwachtingen hebben van leven, werken en vrije tijd dan de huidige generatie toeristen. Hun verwachtingen m.b.t. tot reizen, accommodaties, productaanbod wordt sterk beïnvloed door de globalisering via het internet. Het is daarom noodzakelijk om hierin een inzicht te krijgen om aan de wensen van deze nieuwe generaties tegemoet te komen.

De Vlaamse hotelsector, bij monde van vertegenwoordigers van o.a. Toerisme Vlaanderen, Radisson Blu, Differtent Hotels, is vragende partij om een goed zicht te hebben op de toekomstige generaties. Op die manier kunnen aanbod, communicatie en marketing van de hotels inspelen op de normen, waarden en behoeften van de toekomstige generaties.

Dit onderzoek spitst zich toe op welke verwachtingen de toekomstige generaties hebben over de Vlaamse hotels en hoe zowel Vlaanderen (het hotelclassificatiesysteem) en de Vlaamse hotels daarop kunnen inspelen.

Om deze vraag op te lossen wordt via literatuurstudie en deskresearch een inzicht verworven in het huidig toeristisch aanbod en profiel van de toerist in Vlaanderen en meer specifiek de generaties Y en Z, evenals in relevante trends m.b.t. reizen en hotelaccommodatie. Een tweede luik onderzoekt via focusgroepen en interviews wat de doelgroep verwacht van de hotelsector en hoe de hotelsector staat t.o.v. de nieuwe generaties. Aan de hand van de bekomen resultaten wordt een plan uitgewerkt voor de aanpassing van de hotelsector aan deze veranderde wensen van de generaties Y en Z.

Project informatie

Projectpromotor:
Christel Maenen
Status:
Lopend project
IWETO code:
  • Code nog in te vullen.
Startdatum – einddatum:
17/09/2018 – 20/09/2020
Budget:
€ 56.800
Projectcode:
8/DWO/2018/MD/FO022 + 8/DWO/2018/MD/FR022
VTE:
0,60 VTE
Medewerkers:

Christel Maenen

Contact

Christel Maenen
onderzoeker
Onderzoek