Inclusieve vakanties in (kleinschalige) logies in Limburg

Een duurzame vrijetijdseconomie is één van de speerpuntsectoren binnen het Strategisch Actieplan Limburg in het kwadraat. Een economische sector die grotendeels gedragen wordt door uitbaters van kleinschalige logies en traditioneel inspeelt op het fiets- en natuurtoerisme. Een belangrijke groeiende doelgroep die deze sector kan aanspreken zijn senioren en mensen met een beperking en zorgbehoeften. De groep senioren zal toenemen tot meer dan 30% van de Belgische bevolking in 2050.  Een doelgroep die ook steeds mobieler wordt en een groeiende behoefte heeft aan vakantiemogelijkheden. Uit onderzoek van Toerisme Vlaanderen (2015) blijkt dat personen met een zorgbehoefte in eerste instantie nood hebben aan individuele vakanties met de nodige zorgomkadering en dat zij inclusie voorop stellen, geen aparte centra voor zorgvakanties maar het reguliere aanbod met zorgomkadering en toegankelijkheid in de volledige vakantieketen.

Om op deze interessante en groeiende nichemarkt in te spelen dient het bestaande aanbod aan logies aangepast te worden en de nodige aangepaste service voorzien worden. Dit project wil onderzoeken welke noden er zijn bij mensen met zorgbehoeften op vakantie en welke types zorgnoden door het reguliere logiesaanbod kunnen ingevuld worden. In deze eerste fase (september 2017- september 2018) wordt de complexe problematiek van zorgtoerisme verder onderzocht via deskresearch en literatuuronderzoek. O.a het juridisch kader en de grenzen die hieraan verbonden zijn, worden verder uitgediept. Samenwerking met partners zoals UHasselt, UD woonlabo, Inter zijn hierbij belangrijk. Op basis hiervan willen we de onderzoeksscope specifiëren, keuzes maken m.b.t. de onderzoeksvraag en in een tweede fase een concrete, praktijkgericht onderzoek uitvoeren.

Project informatie

Projectpromotor:
Christel Maenen
Status:
Afgelopen project
IWETO code:
  • S 190 Bedrijfsbeleid
  • S 215 Sociale problemen en welzijn, sociale voorzorg
  • S 216 Gehandicaptenzorg, -voorzieningen en hulpmiddelen
Startdatum – einddatum:
18/09/2017 – 16/09/2018
Budget:
€ 67.820
Projectcode:
8/DWO/2017/TO/P103
VTE:
0,80 VTE
Medewerkers:

Christel Maenen

Aleide Bijnens

NN

Contact

Christel Maenen
onderzoeker