Professionaliseringsloket

Het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling, Agentschap Innoveren en Ondernemen en de Provincie Limburg geven Hogeschool PXL en hogeschool UC Leuven-Limburg de kans om bruggen te bouwen tussen de kennisinstellingen, hun partners en het bedrijfsleven via het professionaliseringsloket. Hogeschool PXL en hogeschool UC Leuven-Limburg zetten businesscoaches in voor laagdrempelig advies op vragen van ondernemers, bedrijven en social profit organisaties rond drie actuele thema’s:

SOCIALE INNOVATIE:
Onderzoek en dienstverlening op het gebied van performantie en kwaliteit van werken in het kader van sociale innovatie met als werkveld HR-vraagstukken, veranderingsmanagement, organisatiestructuur, communicatiebeleid, opleiding en coaching, competentie- en talentmanagement en businessmodellen.

BOUW EN ENERGIE:
Onderzoek en dienstverlening op het gebied van innovatief, duurzaam en energie-efficiënt bouwen en verbouwen door middel van de optimalisatie van bouwprocessen en het verhogen van de energie efficiëntie van gebouwen en materialen.

SMART ICT:
Onderzoek en dienstverlening op het gebied van slimme ICT-toepassingen die zich bevinden binnen IT, elektronica en op het snijvlak van beiden: het gaat hierbij o.a. over rapid prototyping, de inzet van sensors en advies over internet of things. 

Resultaten en impact van het project:

De business coaches zullen binnen hun expertisedomeinen laagdrempelig advies aan bedrijven verlenen, startend met een intake gesprek (ongeveer 20 intake gesprekken per jaar per domein), het initiëren van laagdrempelig contractonderzoek (4 per jaar) of het starten van innovatieprojecten (9 in totaal); Tot slot fungeert het project ook als doorverwijsfunctie van concrete vragen van bedrijven binnen het ecosysteem van de Hogescholen (minimaal 90 doorverwijzingen in totaal) voor het stimuleren van kruisbestuiving.

Het doel op de lange termijn is om de sensibilisering en adviesverstrekking via de businesscoaches na het projecteinde operationeel te houden binnen de Hogescholen.

Daarnaast zullen er een 4-tal algemene informatiesessies georganiseerd worden rond het project en een 9-tal specifieke infosessies per

expertisedomein. Hierbij wordt maximaal gebruik gemaakt van het aanwezige ecosysteem (via researchmeetings met o.a. het innovatiecentrum, hogescholen, werkgeversorganisaties, kenniscentra en incubatoren).

Bedoeling is om een 300-tal bedrijven te sensibiliseren en een innovatie mindset te bewerkstelligen met impact op lange termijn.

Project informatie

Projectpromotor:
Evi Knuts
Status:
Lopend project
IWETO code:
  • S 190 Bedrijfsbeleid
  • T 120 Systeemtechnologie, computertechnologie
  • T 230 Constructie van gebouwen
  • T 260 Planologie
Startdatum – einddatum:
01/09/2016 -31/08/2019
Budget:
€ 224.999,31 (PXL: €132.062,56)
Projectcode:
0/DWO/2016/CE/I023
VTE:
1,57
Medewerkers:

Adriën Buteneers

Steven Palmaers

Vincent Claes

Karolien Hendrikx

Bieke Schreurs

Contact

Evi Knuts
onderzoekshoofd
Tel: +32 11 77 56 66
Evi Knuts
onderzoeker