Professionaliseringsscan voor kleinschalige logies

Er zijn heel wat kleinschalige logiesaanbieders in Limburg (zowel B&B ‘s als vakantiewoningen). De Vrijetijdseconomie vormt dan ook een belangrijk speerpunt voor Limburg. Via de opleiding Toerisme en Recreatiemanagement (TRM) en het LED-project Vrijetijdseconomie wordt de noodzaak tot professionalisering en versterking van kleinschalige logies frequent voorgelegd.

Dankzij ondernemerspotentieel en de diversiteit van toeristische hotspots in onze provincie en is er door de jaren heen ook een diversiteit aan kleinschalige logies ontstaan. Die diversiteit trekt zich ook door in de competenties van de logiesuitbater waardoor er op verschillende vlakken nood is aan verbetering, optimalisatie en vernieuwing. We stelden vanuit LED Toerisme en Recreatiemanagement, opdrachten bachelorproef en gesprekken met medewerkers van de vzw Toerisme Limburg vast dat reeds opgestarte kleinschalige logiesverstrekkers kampen met één overkoepelende vraag nl.  “Hoe kunnen we de uitbating upgraden, zodat we meer toeristen aantrekken en de inkomsten kunnen verhogen?”.

Via het project Professionaliseringsscan Limburgse kleinschalige logies willen we een digitale professionaliseringsscan ontwikkelen die als tool ingezet zal worden om samen met de kleinschalige logiesuitbater de onderneming tegen het licht te houden. Via deze scan krijgen we een “as-is” situatie en zullen verbeteringskansen blootgelegd worden. In tweede instantie zal er een professionaliseringsplan opgesteld worden zodat de logiesuitbater een houvast heeft om zijn onderneming performanter te maken en/of groeikansen te stimuleren.

 

Project informatie

Projectpromotor:
Aleide Bijnens
Status:
Afgelopen project
IWETO code:
  • S 190 Bedrijfsbeleid
Startdatum – einddatum:
21/09/2015- 17/09/2017
Budget:
69.470 euro
Projectcode:
8/DWO/2015/TO/P079
VTE:
0,75
Medewerkers:

Aleide Bijnens

Christel Maenen

Roel Bosmans
 

 

Contact

Aleida Bijnens
onderzoeker