Sharing knowledge in tourism & leisure economy

Uit de resultaten van het PWO-onderzoek Talents for Tourism blijkt dat er een probleem is om op gestructureerde, duurzame en onafhankelijke manier aan kennisdeling te doen binnen de Limburgse vrijetijdseconomie.

 

Het onderzoek Sharing Knowledge in Tourism & Leisure Economy zoekt een praktische, economisch duurzame manier om aan kennisdeling te doen. Hiervoor worden een haalbaarheidsstudie gedaan, een sluitend business model en business plan opgemaakt en wordt de voorgestelde werkwijze getest.

 

De bedoeling is dat dit project een innovatieve en unieke vorm van connecting the dots creëert die niet enkel de toeristische sector, maar bedrijven uit de hele vrijetijdseconomie, het toeristisch beleid (provincie, Toerisme Limburg), de arbeidsmarkt (VDAB) en de kennisinstellingen (Hogeschool PXL, UHasselt en secundaire scholen) samenbrengt. Verder opteren we om intersectorale links te leggen. De vrijetijdseconomie samenbrengen met de zorgsector, creative economy, IT, … dit zou tot een economische meerwaarde voor de Limburgse vrijetijdseconomie kunnen leiden.

 

Deze vorm van connecting the dots en kennisdeling moet achteraf, zonder financiële middelen van Hogeschool PXL, kunnen blijven voortbestaan. Hierbij zal bij het opstellen van het business model / het business plan rekening gehouden worden.

Project informatie

Projectpromotor:
Agna Thys
Status:
Afgelopen project
IWETO code:
  • S 185 Handels- en industriële economie
Startdatum – einddatum:
15/09/2014 – 20/09/2015
Budget:
€ 31 050,00
Projectcode:
8/DWO/2014/TO /P076
VTE:
0,3 VTE
Medewerkers:

Aleida Bijnens

Kathleen Vos

Contact

Agna Thys
coördinator
Tel: +32 11 77 50 83