Sociale Media Strategie

Zowel in de profit als in de non-profit sector kampt men met een tekort aan financiële middelen om op klassieke wijze via massamedia te communiceren. Dus zet men ‘de sociale media’ in. Waarbij een aantal vragen/problemen steeds terugkeren. Wat moeten we exact doen? Waar moeten we actief zijn? Hoe kunnen we return (on investment) meten? En al te vaak gaat men achter kwantitatieve successen (het aantal likes) en vergeet men de meerwaarde van kwaliteit (interactie, responsmeting, etc…).

Vooreerst dient men een onderscheid te maken tussen grote en kleine bedrijven/organisaties. Van een Proximus wordt klantvriendelijkheid verwacht via de social media; van een runner-up verwacht men inspirerende acties. Een deskresearch dient de stand van zaken in een aantal sectoren (inclusief overheid en non-profit) duidelijk te maken. Vervolgens wordt er gebenchmarkt met het buitenland. Om dan de situatie te vergelijken met Belgisch Limburg. Immers: de meeste van onze studenten volgen stage in Limburg én zullen er tewerkgesteld worden..

Wat zal er gemeten worden?

Kwantitatief: een oplijsting van de kanalen (Facebook, Twitter, Snapchat, LinkedIn, Pinterest, Youtube,…) waarop men actief is en een kwantitatieve bevinding: hoe lang reeds is men actief, hoe vaak publiceert men; hoeveel manuren besteedt men er aan; hoe vaak krijgt men respons; hoeveel likes, … Bedoeling is om verschuivingen vast te stellen; om te constateren in een specifieke sector het aantal inspanningen die men moet leveren om succesvol te zijn; de goede voorbeelden (successtory’s) op te lijsten, op basis van numerieke gegevens.

Daarnaast is er een kwalitatieve bevraging/analyse. Hiervoor gebruiken we Coosto.  Coosto wordt dit academiejaar ingevoerd in het derde jaar communicatiemanagement. Het is een social media monitor waarbij men ook de kleur, de emoties van reacties kan terugvinden en analyseren. Hoe zit het met de verhoudingen positieve-neutrale-negatieve interventies? Wanneer en waarom vinden bezoekers iets positief of negatief?  Hoe gaan bedrijven/instellingen hier mee om? Anticiperen ze? Hier raken we aan de public-relation waarde van de sociale media. We bekijken de reputatie en hoe die gemanaged wordt. Op basis daarvan kunnen we besluiten trekken m.b.t. do’s and dont’s en concreet weergeven wanneer inspanningen onvoldoende zullen zijn. M.a.w. ‘iets doen’ op de sociale media en ‘zoveel mogelijk likes’ willen bekomen, is wellicht onprofessioneel en een kortzichtige reflex. Voldoende manuren dienen besteed te worden. Inzichten in consumentenpsychologie en het aanzwengelen van storytelling zullen wellicht een centrale rol spelen in een goede sociale media communicatie/strategie

Project informatie

Projectpromotor:
Willy Coomans
Status:
Afgelopen project
IWETO code:
  • S 190 Bedrijfsbeleid
  • S 191 Marktstudie
Startdatum – einddatum:
21/09/2015 – 17/09/2017
Budget:
€51.822
Projectcode:
8/DWO/2015/MD/FR07
VTE:
0,6 VTE

Contact

Willy Coomans
onderzoeker