Studie van laagdrempelige behoeften bij grote ondernemingen, KMO's en sociale secretariaten op het vlak van sociaal recht (Laagdrempelige beh

Schrijven van een studie waarin een beeld wordt geschetst van de vragen waarmee personeelsdiensten van Limburgse ondernemingen kampen en waarin wordt onderzocht welke middelen bedrijven aanwenden om tot een oplossing te komen.De doelstelling is het oplossen van concrete problemen uit het werkveld : oplossen van vragen van Limburgse ondernemingen m.b.t. arbeidsrecht en sociale zekerheid. Studenten worden zo betrokken bij het oplossen van concrete vragen die leven op de personeelsdiensten van Limburgse ondernemingen, kunnen werken rond concrete vragen in concrete dossiers die aan de orde zijn in een onderneming.

Project informatie

Projectpromotor:
Caroline Snellings
Status:
Afgelopen project
IWETO code:
  • S 143 Sociaal recht
Startdatum – einddatum:
17-09-2012 - 15-09-2013
Budget:
€ 41.544,00
Projectcode:
3/DWO/2012/Bu/P052
VTE:
X VTE

Contact

Peter Dufaux
onderzoeker