Talents for tourism

Toerisme is voor Limburg een alsmaar belangrijkere economische sector. Ondersteund door het  SALK zal de vraag naar arbeidskrachten aanzienlijk toenemen. Hierdoor kan de toeristische sector een belangrijke buffer  vormen voor het opvangen van verloren arbeidsplaatsen in de regio. Het onderling afstemmen van competenties en arbeidsprofielen en het voorzien in juiste opleiding- en trainingsmogelijkheden zijn daarom prioritaire doelstellingen.

Het doel van dit 1-jarige project was een duidelijk beeld te krijgen van het professionele karakter van de toeristische sector in Limburg door na te gaan hoe het gesteld is met de competenties van huidige en toekomstige werknemers in deze sector. Het project trachtte een antwoord te geven op de vraag welke concrete toeristische opleidingen en vormingen er in de nabije toekomst in Limburg nodig zullen zijn, om de sector tegen 2020 economisch rendabeler te maken.

Tijdens de focusgroepen kwamen echter andere  verzuchtingen van de sector aan het licht.

De resultaten van dit project, zijn terug te vinden in het  eindrapport. 


Eindrapport

klik hier

Project informatie

Projectpromotor:
Agna Thys
Status:
Afgelopen project
IWETO code:
  • S 250 Demografie
Startdatum – einddatum:
16 september 2013 - 13 september 2014
Budget:
€ 53.341,00
Projectcode:
8/DWO/2013/TO/P060
VTE:
0,7 VTE
Medewerkers:

Aleida Bijnens

Contact

Agna Thys
coördinator
Tel: +32 11 77 50 83