Vinificator

Dit project onderzoekt de economische haalbaarheid van een bedrijf dat de huidige fruittelers de mogelijkheid biedt om een gedeelte van hun areaal te diversifiëren met wijnstokken. De begeleiding vanuit pcfruit vzw, vanaf aanplanting en doorheen de seizoenen, garandeert een uniformiteit in de correcte variëteiten en kwaliteit. Het op te richten bedrijf, koopt de oogst van deze telers, vinificeert deze druiven en vermarkt de wijn. De teler heeft zo een interessant alternatief voor zijn appels/peren. Een gedeeltelijke omschakeling voor deze telers zorgt voor diversificatie in hun productenpallet en verlaagt mogelijk ook de prijsdruk.


Naast simpele economische oplossing kan een teler ook een groeitraject instappen. Naast het pure telen van druiven (en zijn huidig fruit) kan hij zijn bedrijf ontsluiten voor toeristische activiteiten. Wijnliefhebbers willen namelijk ook wel eens graag zien waar de druiven geteeld worden en hier bieden zich dan mogelijkheden aan gaande van een eenvoudig bezoek tot hoevewinkels (waar zijn producten en ook deze wijn aangeboden kan worden) , logies enzoverder.. al naargelang het traject waarbij de teler zich comfortabel voelt. Na enige tijd zich bekwaamd te hebben in het telen van druiven kan hij overeenkomen met het vinificatiebedrijf om bvb. een klein gedeelte naar van zijn geteelde druiven tot een apart ‘eigen’ wijnlabel te verwerken dat hij zelf in zijn hoevewinkel verkoopt. Op die manier kan hij stelselmatig zijn productgamma uitbreiden. Niet alleen met wijn maar ook andere producten die verwant zijn aan zijn teelten, denken we hier aan siroop, appelsap, appelwijn,… enige beperkende factor is hier zijn eigen initiatief of inspiratie. Ieder naar eigen mogelijkheden en op zijn eigen tempo. Het vinificatiebedrijf, dat door zijn omvang marketingtechnisch personeel in zijn rangen heeft, kan hier een coachende rol vervullen en deze telers begeleiden in dit traject.


Deze toeristische ontsluiting kan ook sociale aspecten herbergen zoals het inzetten van lokale
senioren om rondleidingen/degustaties/… te verzorgen. De Hogeschool PXL heeft met het
departement Toerisme en het daaraan verbonden onderzoekcentrum Innovatief Ondernemen, zich
tot doel gesteld om op de eerste plaats te onderzoeken wat toerisme aan inkomsten voor
vinificatiebedrijf kan betekenen. In een tweede opgave zal PXL ook een impact-analyse maken van
het betekent indien Limburg zich nog meer uitgesproken profileert als ‘de wijnbouwprovincie’ van
België en in wat dit resulteert voor zowel Limburg als dit bedrijf. Beide onderzoeken maken
subsidiabel deel uit van het project. Als case studie kan PXL een ruimte en leerpad van de
Studiekring Guvelingen gestalte geven die op de tuinbouwschool als voorbeeld kan gebruikt worden
van een toeristisch uitgewerkt voorbeeldproject.

Dit project werd mede mogelijk gemaakt door cofinanciering uit Platteland Plus, bestaande uit middelen van Vlaanderen en Provincie Limburg.

Project informatie

Projectpromotor:
Studiekring Guvelingen
Status:
Afgelopen project
IWETO code:
  • 600 Onderzoek van algemene aard
  • 640 Landbouw en tuinbouw
  • S 187 Landbouweconomie
  • S 190 Bedrijfsbeleid
Startdatum – einddatum:
01/06/2017 – 30/06/2018
Budget:
€ 159 469 (PXL: € 39.943,68)
Projectcode:
8/DWO/2017/TO/I032
VTE:
0,7 VTE
Medewerkers:

Nele Bylois

Christel Maenen

Contact

Nele Bylois
onderzoeker