ASTE

Ongeacht de economische ontwikkelingen blijft er een tekort aan geschoolde technici en opgeleide medewerkers in de hoogtechnologische en innovatiegedreven automotive sector. Het permanent actualiseren van de kennis van de huidige en toekomstige ingenieurs, technici en andere werknemers in de automotive is nodig voor het behoud van de concurrentiekracht en de werkgelegenheid in de sector. In de huidige onderwijs- en (na)vormingsprogramma’s is er momenteel een te beperkt aanbod aanwezig vooral inzake het beheer van productiemiddelen en kwaliteitszorg bestaat er een missing link. De Provinciale Hogeschool Limburg (PHL) en vzw ALLANTA slaan de handen in elkaar om samen een Euregionale vormingscyclus te ontwikkelen rond supply chain management in de automobielsector. Allanta vzw focust op awareness en product-, process en quality/sustainability management, de PHL zal focussen op supply chain management en de specifieke noden van de logistieke keten.

Project informatie

Projectpromotor:
Liesbet De Munck
Status:
Afgelopen project
IWETO code:
  • S 280 Volwassenenvorming, permanente vorming
Startdatum – einddatum:
1/2/2010 - 31/12/2013
Budget:
3.559.700 euro (PXL: 119.500 euro)
Projectcode:
3/DWO/2010/LO/I011
VTE:
1,561 VTE
Medewerkers:
Stefan Dreesen