Opzetten van een werklabo in de logistieke sector

De bedrijfswereld heeft steeds meer nood aan goed gekwalificeerde werknemers die projectmatig kunnen werken. Om onze professionele bachelors hier beter op voor te bereiden, wil de PXL studenten steeds meer betrekken bij reële bedrijfsproblemen via cases, portfoliowerking en stages.

Heel wat logistieke afdelingen en bedrijven werken aan allerhande verbeter-projecten. Voor sommige projecten kunnen (deel)trajecten worden uitgevoerd door studenten, al dan niet ondersteund door een lector of een onderzoekmedewerker. Toch is het vaak moeilijk om een goede match te vinden tussen de noden van het werkveld en de beschikbaarheid en capaciteiten van de studenten.

In dit project wordt een werklabo opgezet voor de logistieke sector. De doelstellingen zijn:

  • Het werklabo heeft een goed overzicht van de taken waaraan het bedrijfsleven nood heeft.
  • Het bedrijfsleven krijgt een duidelijk beeld van de projecten die door logistieke studenten kunnen worden opgenomen.
  • Er bestaat een projecthandleiding voor verschillende ‘standaard opdrachten’.
  • Via een reeks pilots is nagegaan dat de opdrachten haalbaar zijn voor studenten.
    Het bedrijfsleven is op de hoogte van de mogelijkheden van het logistiek werklabo van de PXL.

Project informatie

Projectpromotor:
Liesbet De Munck
Status:
Afgelopen project
IWETO code:
  • P 170 Computerwetenschappen, numerieke analyse, systemen, controle
  • S 180 Economie, econometrie, economische theorie en economische systemen
Startdatum – einddatum:
19-09-2011 - 19-09-2013
Budget:
€ 46.353,76
Projectcode:
3/DWO/2011/LO/P040
VTE:
X VTE