Selecteer "Alle cookies accepteren" als u akkoord gaat met het opslaan van essentiële cookies, analytische cookies, marketingcookies en social media cookies. Door op "Cookie-voorkeuren aanpassen" te klikken kan u uw voorkeuren beheren. Cookiebeleid

Essentiële cookies
zijn noodzakelijk voor een normaal bezoek aan de website om puur technische redenen. Aangezien dit een technische noodzaak is, hoeven we u alleen op de hoogte te stellen van deze cookies, en worden ze geïnstalleerd bij het bezoeken van de website.

Analytische cookies
houden bij hoe onze website wordt gebruikt, bijvoorbeeld om het verkeer op de website te meten of hoe vaak een pagina wordt geraadpleegd. We gebruiken deze informatie om de gebruikerservaring en prestaties van onze website en diensten te analyseren. Voor het plaatsen van deze cookies zullen wij uw toestemming vragen.

Marketingcookies
verzamelen informatie om relevante gesponsorde inhoud over onze producten en producten die door derden worden aangeboden te leveren. Ze volgen gebruikers op onze website om op basis van hun voorkeuren advertenties te tonen die relevant en interessant zijn voor onze bezoekers. Deze cookies worden alleen geplaatst met uw toestemming.

Social media cookies
worden gebruikt wanneer u informatie deelt via een deel knop voor social media op onze website, of wanneer u social media content raadpleegt via onze website, bijvoorbeeld bij het bekijken van een Vimeo-filmpje. Voor het plaatsen van deze cookies is uw toestemming vereist.

Cookie-voorkeuren aanpassen

Transport met PIT: Innovatieve processen in de transportsector

Zowel op Europees, Vlaams als sectoraal niveau bestaat de consensus dat digitalisatie het komende decennium een grote impact gaat hebben op de transportsector. In een voorstudie identificeerden wij samen met de sector de opkomst van de digitale vrachtbrief (e-CMR) en de vraag van klanten naar real-time informatie (Information-on-Demand) als de twee belangrijkste innovatietrajecten binnen de sector op korte en middellange termijn. De invoering van e-CMR en Information-on-Demand (IoD) heeft echter ook een grote impact op de bedrijfsprocessen binnen de transportbedrijven. Zo zullen de activiteiten binnen de interne processen afgestemd moeten worden met de stroom van digitale informatie (e-CMR). Ook zal de markt steeds sterker verwachten dat de transportsector zijn processen efficiënt organiseert, digitaliseert en openstelt naar de klant (IoD). Een van de grootste risico’s van beide innovatietrajecten is dan ook dat de IT innovaties niet gepaard gaan met de bijhorende procesverbeteringen. Dit risico is reëel omdat de Vlaamse transportsector slechts beperkt vertrouwt is met procesgeoriënteerd denken en de werkwijze om processen digitaal te verbeteren sterk gefocust is op grote multinationals, terwijl de Vlaamse transportsector een KMO-markt is.

Dit project zal een methodologie en digitalisatiebarometer ontwikkelen op maat van de Vlaamse transportsector, waarmee de bedrijven in staat zullen zijn hun bedrijfsprocessen en onderliggende systemen te analyseren in het kader van e-CMR en IoD. Dit project richt zich in de eerste plaats op de Vlaamse KMO transportsector. Naast de transportsector zal dit project ook een meerwaarde leveren voor verticale partners in de keten van deze transportbedrijven, met name hun klanten en de IT Service Providers.

Project informatie

Projectpromotor:
Hogeschool PXL
Status:
Afgelopen project
IWETO code:
  • 240 Verkeer, vervoer
  • 250 Telecommunicatiesystemen
  • T 003 Transporttechnologie
Startdatum – einddatum:
1/12/2017 – 30/11/ 2019
Budget:
Totaal: € 479.427,00 (PXL: € 319.687)
Projectcode:
3/DWO/2017/LO/T016
VTE:
1,5 VTE
Medewerkers:

Bart Carlens

David Ria

Stefan Dreesen

Roel Bosmans

Pieter Boutsen

Carla Vreys

Contact

Bart Carlens
onderzoeker