Transport met PIT: Innovatieve processen in de transportsector

Zowel op Europees, Vlaams als sectoraal niveau bestaat de consensus dat digitalisatie het komende decennium een grote impact gaat hebben op de transportsector. In een voorstudie identificeerden wij samen met de sector de opkomst van de digitale vrachtbrief (e-CMR) en de vraag van klanten naar real-time informatie (Information-on-Demand) als de twee belangrijkste innovatietrajecten binnen de sector op korte en middellange termijn. De invoering van e-CMR en Information-on-Demand (IoD) heeft echter ook een grote impact op de bedrijfsprocessen binnen de transportbedrijven. Zo zullen de activiteiten binnen de interne processen afgestemd moeten worden met de stroom van digitale informatie (e-CMR). Ook zal de markt steeds sterker verwachten dat de transportsector zijn processen efficiënt organiseert, digitaliseert en openstelt naar de klant (IoD). Een van de grootste risico’s van beide innovatietrajecten is dan ook dat de IT innovaties niet gepaard gaan met de bijhorende procesverbeteringen. Dit risico is reëel omdat de Vlaamse transportsector slechts beperkt vertrouwt is met procesgeoriënteerd denken en de werkwijze om processen digitaal te verbeteren sterk gefocust is op grote multinationals, terwijl de Vlaamse transportsector een KMO-markt is.

Dit project zal een methodologie en digitalisatiebarometer ontwikkelen op maat van de Vlaamse transportsector, waarmee de bedrijven in staat zullen zijn hun bedrijfsprocessen en onderliggende systemen te analyseren in het kader van e-CMR en IoD. Dit project richt zich in de eerste plaats op de Vlaamse KMO transportsector. Naast de transportsector zal dit project ook een meerwaarde leveren voor verticale partners in de keten van deze transportbedrijven, met name hun klanten en de IT Service Providers.

Project informatie

Projectpromotor:
Hogeschool PXL
Status:
Lopend project
IWETO code:
  • 240 Verkeer, vervoer
  • 250 Telecommunicatiesystemen
  • T 003 Transporttechnologie
Startdatum – einddatum:
1/12/2017 – 30/11/ 2019
Budget:
Totaal: € 479.427,00 (PXL: € 319.687)
Projectcode:
3/DWO/2017/LO/T016
VTE:
1,5 VTE
Medewerkers:

Bart Carlens

David Ria

Stefan Dreesen

Roel Bosmans

Pieter Boutsen

Carla Vreys

Contact

Bart Carlens
onderzoeker