Zorglogistiek 2.0: Maak tijd voor zorg!

De gezondheidszorg in België dreigt stilaan onbetaalbaar te worden en meer en meer ziekenhuizen zitten financieel in slechte papieren. Vanuit overheidswege wordt er dan ook volop gewerkt aan een hervorming van het gezondheidssysteem. Het Quadruple Aim model vormt het denkkader van deze hervorming. De ambitie van dit model is dat ziekenhuizen tegelijkertijd moeten streven naar een verlaging van de zorgkosten, en naar een verbetering van de zorgkwaliteit en het welzijn van het zorgpersoneel. Verpleegkundigen in België ervaren een hoge werkdruk en velen overwegen om hun job te verlaten, dit terwijl verpleegkunde nog steeds op nummer 1 staat als knelpuntberoep bij de VDAB. Het is daarom zaak om het beroep van verpleegkundige aantrekkelijker te maken, wat kan door hun takenpakket te verlichten. Verpleegkundigen besteden momenteel tot 2/3 van hun tijd aan administratie en logistieke taken, en dit moet anders volgens Zorgnet Vlaanderen. De logistieke taken moeten anders worden georganiseerd, zodat verpleegkundigen meer tijd krijgen voor hun kerntaken, zijnde zorg verlenen aan de patiënt. Dit zou niet alleen de kwaliteit van de zorg ten goede moeten komen, maar ook de werktevredenheid van de verpleegkundigen verbeteren en zo leiden tot minder uitval en ziekteverzuim.

In dit driejarig project slaan de onderzoekscentra Log-IC en Zorginnovatie de handen in mekaar om ziekenhuizen te helpen bij het reorganiseren van hun logistieke processen en diensten. Allereerst zal het logistieke taken­pakket en de bijhorende werkbelasting van verpleegkundigen in drie ziekenhuizen in kaart worden gebracht en zal onderzocht worden wat de impact hiervan is op de werktevredenheid. Op basis van literatuuronderzoek zullen er aanbevelingen worden geformuleerd naar mogelijke oplossingen voor de ervaren knelpunten. Vervolgens zullen twee ziekenhuizen dienst doen als proeftuin om de logistieke processen en het takenpakket van de verpleegkundigen ook effectief te reorganiseren volgens de doelstellingen van het Quadruple Aim Model. De verpleegkundigen zullen hierbij als actieve partner worden betrokken. De praktische ervaringen zullen neergeschreven worden in een handleiding, waarmee ziekenhuizen zelf aan de slag kunnen. Ook zal er een innovatieve, gestandaardiseerde methodiek op punt worden gesteld, waarmee de onderzoeks­centra van de PXL ziekenhuizen na afloop van het project kunnen ondersteunen bij de optimalisatie van hun zorglogistieke processen en diensten.

Project informatie

Projectpromotor:
Bart Carlens
Status:
Lopend project
IWETO code:
  • Code nog in te vullen.
Startdatum – einddatum:
16/09/2019 – 18/09/2022
Budget:
€ 207.534,53
Projectcode:
3/DWO/2019/LO/P119
VTE:
2,40 VTE
Medewerkers:

Carla Vreys - Bart Carlens – Kim Daniels - Annemie Spooren