Do Design

Design Platform Limburg en het onderzoeksinstituut MAD-Research zijn in januari 2009 gestart met de opbouw van een virtuele en fysieke tool die ontwerpers ondersteunt in hun zoektocht naar materialen, technieken, bedrijven, ... tijdens het hele ontwerpproces.

Binnen de Design-Sector wordt er steeds vaker geëxperimenteerd met nieuwe materialen die het gebruik van nieuwe technieken vereisen. Het gebruik van deze nieuwe materialen en technieken leidt dikwijls tot verrassende, nieuwe vormen en kan daardoor innovatie-stimulerend werken. In deze evolutie is het niet evident om als ontwerper keuzes te maken met betrekking tot deze nieuwe materialen en technieken.

 Als ondersteuning voor dit ontwerpproces worden, tegen betaling, verschillende materialendatabanken ter beschikking gesteld die ontwerpers de mogelijkheid geven om op zoek te gaan naar nieuwe materialen. Deze bestaande materialendatabanken hebben echter voor ontwerpers heel wat nadelen. Subjectieve eigenschappen worden zelden of nooit opgenomen in de beschrijving van deze databanken en ook wordt er nooit de link gelegd naar de manier waarop deze materialen bewerkt kunnen worden. Daarnaast is de informatie in deze bestaande databanken op een niet-gestructureerde wijze gerepresenteerd zodat het zoekproces binnen deze bestaande databanken niet overeen komt met het natuurlijke, creatieve zoekproces dat kan leiden tot vernieuwende ontwerpen binnen de Design-Sector.

Daarom werd er binnen de PHL een doctoraatsproject opgestart waarin de nodige theoretische kennis verzameld wordt die noodzakelijk is voor het effectief implementeren van een databank materialen en technieken (structuur, visualisatie van de gegevens, zoekmodule aangepast aan de gebruiker, …). Hierin zullen naast het opstellen van een theoretisch kader en naast het opstellen van een taxonomie van de relaties tussen materialen en technieken ook enkele cases (ontwerpend onderzoek) uitgewerkt worden die de innovatieve mogelijkheden van deze manier van denken illustreren. De concrete uitwerking van deze vergaarde kennis en inzichten en de implementatie hiervan in een intelligente databank vormt de kern van deze projectaanvraag.

Doelstelling van het project

Dit project wil binnen Vlaanderen innovatie stimuleren door het uitdenken (conceptuele uitwerking) en opzetten (effectieve implementatie) van een intelligente materialendatabank gericht op Designers. Verschillende onderdelen moeten deel uitmaken van deze intelligente materialendatabank:

  • Materialen: een verzameling van materialen die op een gestructureerde manier gerepresenteerd worden in de databank. De structuur moet niet alleen gebaseerd zijn op de fysische en chemische eigenschappen van de materialen maar ook op de subjectieve eigenschappen ervan. 
  • Technieken: een verzameling van technieken die op een gestructureerde manier gerepresenteerd worden in de databank. De structuur zal hierbij gebaseerd zijn op de manier waarop de verschillende materialen behandeld, bewerkt en vervormd kunnen worden (verspanende technieken, vervormende technieken, …). 
  • Link tussen materialen en technieken: automatische link tussen materialen en technieken zodat voor een geselecteerd materiaal de technieken beschikbaar komen die erop van toepassing kunnen zijn, en zodat voor een geselecteerde techniek de materialen beschikbaar komen die door deze techniek bewerkt of vervormd kunnen worden. Deze link gaat gebaseerd zijn op de fysische en chemische eigenschappen van de materialen zodat deze link tussen materialen en technieken niet beperkt blijft tot datgene wat reeds uitgeprobeerd werd in het verleden (innovatie-stimulatie).
  • Zoekmodule: grafische interface tussen de databank en de gebruiker (Designers) die er voor moet zorgen dat de informatie die vervat zit in de databank op de meest zinvolle manier beschikbaar is voor de gebruiker. Zinvol betekent in deze context ‘overeenkomstig het normale ontwerpproces van de designer’. Daarnaast wordt er ook een visualisatiemodule gecreëerd die op een puur grafische manier de gebruiker toelaat om de databank te ‘browsen’. Een eerste prototype hiervan werd reeds uitgewerkt voor materialen.
  • Bedrijven die materialen aanleveren: een lijst van bedrijven die tevoorschijn komt eens een bepaald materiaal geselecteerd werd. Hierin zouden zeker de Limburgse bedrijven vervat moeten zijn maar ook andere Vlaamse en internationale bedrijven.

Project informatie

Projectpromotor:
...
Status:
Afgelopen project
IWETO code:
  • 190 Overige onderzoek over exploratie en exploitatie van het aardse milieu
Startdatum – einddatum:
1 januari 2009 - 31 december 2010
Budget:
€ 120.000,00
Projectcode:
projectcode
VTE:
X VTE

Contact

Bert Willems
coördinator
Tel: +32 11 77 56 75