Doctoraatsonderzoek Ellen Schroven: Wandelingen endwalingen

Het doctoraatsonderzoek bevraagt de manieren waarop persoonlijke en schijnbaar triviale observaties, ervaringen en ontmoetingen kunnen worden ingezet om een poëtische, artistieke betekenislaag te activeren die het particuliere overstijgt. Het vertrekpunt is een groeiend archief van dagelijkse observaties, dat enerzijds bestaat uit bewegende en stilstaande beelden, vastgelegd met een camera en anderzijds uit een registratie van omgevingen in korte teksten en tekeningen. De verzamelde woorden en beelden zijn steeds geworteld in een specifieke kijkervaring die ruimte krijgt tijdens wandelingen zonder bestemming of dwalingen in een ongekende omgeving. Installaties, montages en bundelingen in boekvorm functioneren als kaders die fragmenten uit deze stroom van observaties op een welbepaalde manier samenbrengen en rangschikken, zodat het ene een licht kan werpen op het andere

Project informatie

Projectpromotor:
prof. dr. Stéphane Simons (KUL)
Status:
Afgelopen project
IWETO code:
  • H 315 Esthetica
Startdatum – einddatum:
2011 - 2015
Budget:
Omkadering 2013
Projectcode:
5/DWO/2010/KU/Z001
VTE:
1,0 VTE