Doctoraatsonderzoek Geoffrey Brusatto

Het onderzoek van Geoffrey Brusatto vertrekt van de vaststelling dat de klassieke lineariteit van het boekconcept, die ervoor zorgt dat de inhoudelijke totaliteit pas zichtbaar wordt na de verwerking van het geheel, overeind blijft in de gedigitaliseerde maatschappij. Vanuit de grafische vernieuwingen in de tekstorganisatie op beeldscherm, wil Brusatto dan ook dat boekconcept deconstrueren en vervolgens heropbouwen. In de eerste plaats bestaat de studie uit een analyse van het werk van verschillende theoretici en ontwerpers om tot een antwoord te komen op de vraag hoe er de afgelopen decennia over de navigatieproblematiek is gedebatteerd in de wetenschap en in de wereld van het ontwerp. De resultaten van die analyse zullen in de tweede plaats de basis vormen van een boekontwerp met een vernieuwende architectuur die het navigeren vergemakkelijkt. Die architectuur incorporeert de keuze van het lettertype, de zetspiegel, de verhouding van de pagina’s ten opzichte van elkaar, al dan niet met een kaft als eindpunt, etc.

Project informatie

Projectpromotor:
prof. dr. Marjan Sterckx (UHasselt en PXL), prof. dr. Jan Baetens (KULeuven)
Status:
Afgelopen project
IWETO code:
  • H 315 Esthetica
Startdatum – einddatum:
15-09-2008 tot 14-09-2014
Budget:
Omkadering 2013
Projectcode:
5/DWO/2007/11/B011
VTE:
0,5 VTE