Selecteer "Alle cookies accepteren" als u akkoord gaat met het opslaan van essentiële cookies, analytische cookies, marketingcookies en social media cookies. Door op "Cookie-voorkeuren aanpassen" te klikken kan u uw voorkeuren beheren. Cookiebeleid

Essentiële cookies
zijn noodzakelijk voor een normaal bezoek aan de website om puur technische redenen. Aangezien dit een technische noodzaak is, hoeven we u alleen op de hoogte te stellen van deze cookies, en worden ze geïnstalleerd bij het bezoeken van de website.

Analytische cookies
houden bij hoe onze website wordt gebruikt, bijvoorbeeld om het verkeer op de website te meten of hoe vaak een pagina wordt geraadpleegd. We gebruiken deze informatie om de gebruikerservaring en prestaties van onze website en diensten te analyseren. Voor het plaatsen van deze cookies zullen wij uw toestemming vragen.

Marketingcookies
verzamelen informatie om relevante gesponsorde inhoud over onze producten en producten die door derden worden aangeboden te leveren. Ze volgen gebruikers op onze website om op basis van hun voorkeuren advertenties te tonen die relevant en interessant zijn voor onze bezoekers. Deze cookies worden alleen geplaatst met uw toestemming.

Social media cookies
worden gebruikt wanneer u informatie deelt via een deel knop voor social media op onze website, of wanneer u social media content raadpleegt via onze website, bijvoorbeeld bij het bekijken van een Vimeo-filmpje. Voor het plaatsen van deze cookies is uw toestemming vereist.

Cookie-voorkeuren aanpassen

Doctoraatsonderzoek Geoffrey Brusatto

Het onderzoek van Geoffrey Brusatto vertrekt van de vaststelling dat de klassieke lineariteit van het boekconcept, die ervoor zorgt dat de inhoudelijke totaliteit pas zichtbaar wordt na de verwerking van het geheel, overeind blijft in de gedigitaliseerde maatschappij. Vanuit de grafische vernieuwingen in de tekstorganisatie op beeldscherm, wil Brusatto dan ook dat boekconcept deconstrueren en vervolgens heropbouwen. In de eerste plaats bestaat de studie uit een analyse van het werk van verschillende theoretici en ontwerpers om tot een antwoord te komen op de vraag hoe er de afgelopen decennia over de navigatieproblematiek is gedebatteerd in de wetenschap en in de wereld van het ontwerp. De resultaten van die analyse zullen in de tweede plaats de basis vormen van een boekontwerp met een vernieuwende architectuur die het navigeren vergemakkelijkt. Die architectuur incorporeert de keuze van het lettertype, de zetspiegel, de verhouding van de pagina’s ten opzichte van elkaar, al dan niet met een kaft als eindpunt, etc.

Project informatie

Projectpromotor:
prof. dr. Marjan Sterckx (UHasselt en PXL), prof. dr. Jan Baetens (KULeuven)
Status:
Afgelopen project
IWETO code:
  • H 315 Esthetica
Startdatum – einddatum:
15-09-2008 tot 14-09-2014
Budget:
Omkadering 2013
Projectcode:
5/DWO/2007/11/B011
VTE:
0,5 VTE