Selecteer "Alle cookies accepteren" als u akkoord gaat met het opslaan van essentiële cookies, analytische cookies, marketingcookies en social media cookies. Door op "Cookie-voorkeuren aanpassen" te klikken kan u uw voorkeuren beheren. Cookiebeleid

Essentiële cookies
zijn noodzakelijk voor een normaal bezoek aan de website om puur technische redenen. Aangezien dit een technische noodzaak is, hoeven we u alleen op de hoogte te stellen van deze cookies, en worden ze geïnstalleerd bij het bezoeken van de website.

Analytische cookies
houden bij hoe onze website wordt gebruikt, bijvoorbeeld om het verkeer op de website te meten of hoe vaak een pagina wordt geraadpleegd. We gebruiken deze informatie om de gebruikerservaring en prestaties van onze website en diensten te analyseren. Voor het plaatsen van deze cookies zullen wij uw toestemming vragen.

Marketingcookies
verzamelen informatie om relevante gesponsorde inhoud over onze producten en producten die door derden worden aangeboden te leveren. Ze volgen gebruikers op onze website om op basis van hun voorkeuren advertenties te tonen die relevant en interessant zijn voor onze bezoekers. Deze cookies worden alleen geplaatst met uw toestemming.

Social media cookies
worden gebruikt wanneer u informatie deelt via een deel knop voor social media op onze website, of wanneer u social media content raadpleegt via onze website, bijvoorbeeld bij het bekijken van een Vimeo-filmpje. Voor het plaatsen van deze cookies is uw toestemming vereist.

Cookie-voorkeuren aanpassen

Doctoraatsonderzoek Lore Langendries: Reproducibility.

De technologie is de laatste drie decennia op explosieve wijze versneld, gesystematiseerd, gerationaliseerd en geminiaturiseerd. Het gebruik van innoverende industriële technieken en industriële materialen kan niet meer genegeerd worden, de problematiek van traditie en innovatie, binnen het sieraadvakgebied, moet juist omarmt worden.


Hedendaagse sieraadontwerpers bevinden zich bovendien op een grens tussen de positie van de industrieel ontwerper, de ambachtsman en de vrije kunstenaar aangezien ze zowel inhoud als vorm bepalen en daarvoor de geschikte materialen en technieken kiezen. Het verschil tussen deze drie verschillende typen is echter al meermaals in vraag gesteld, maar in dit onderzoek wordt gefocust op het verschil tussen reproduceerbaarheid en niet-reproduceerbaarheid, en tussen industriële en niet-industriële technieken.


Binnen dit artistiek onderzoeksproject vormt reproduceerbaarheid de basis. De uitdaging bestaat erin de vage grens tussen reproduceerbaarheid en niet-reproduceerbaarheid te onderzoeken in een context die zich daar normaal gezien niet toe leent, namelijk deze van de industriële technieken. De reproduceerbaarheid wordt echter nooit in vraag gesteld binnen de industriële technieken aangezien deze reproduceerbaarheid stimuleren. Aan de hand van industriële laserbewerkingen, waaraan massaconsumptie eigen is en waarbij ontwerpproces en uitvoeringsproces doorgaans gescheiden zijn, zal in het artistiek onderzoek deze vage grens onderzocht worden.


In het artistiek ontwerpend onderzoek worden vier cases gerealiseerd waarbinnen een constante wisselwerking tussen het reflectief en artistiek gedeelte plaatsvindt. Deze cases worden aangestuurd door tegenstellingen met betrekking tot reproduceerbaarheid en niet-reproduceerbaarheid.


Deze onconventionele aanpak van het onderzoek zal een nieuwe kijk op het karakter van reproduceerbaarheid bieden. Daarenboven zal dit onderzoek en de aanpak ervan innovatief en grensverleggend zijn voor het vakgebied van de sieraadontwerpers.

Project informatie

Projectpromotor:
Bert Willems (UHasselt en PXL) & Ludo Froyen (KULeuven)
Status:
Afgelopen project
IWETO code:
  • H 312 Beeldhouw- en Bouwkunst
Startdatum – einddatum:
2011 - 2015
Budget:
Omkadering 2013
Projectcode:
5/DWO/2010/KU/Z001
VTE:
1 VTE