Selecteer "Alle cookies accepteren" als u akkoord gaat met het opslaan van essentiële cookies, analytische cookies, marketingcookies en social media cookies. Door op "Cookie-voorkeuren aanpassen" te klikken kan u uw voorkeuren beheren. Cookiebeleid

Essentiële cookies
zijn noodzakelijk voor een normaal bezoek aan de website om puur technische redenen. Aangezien dit een technische noodzaak is, hoeven we u alleen op de hoogte te stellen van deze cookies, en worden ze geïnstalleerd bij het bezoeken van de website.

Analytische cookies
houden bij hoe onze website wordt gebruikt, bijvoorbeeld om het verkeer op de website te meten of hoe vaak een pagina wordt geraadpleegd. We gebruiken deze informatie om de gebruikerservaring en prestaties van onze website en diensten te analyseren. Voor het plaatsen van deze cookies zullen wij uw toestemming vragen.

Marketingcookies
verzamelen informatie om relevante gesponsorde inhoud over onze producten en producten die door derden worden aangeboden te leveren. Ze volgen gebruikers op onze website om op basis van hun voorkeuren advertenties te tonen die relevant en interessant zijn voor onze bezoekers. Deze cookies worden alleen geplaatst met uw toestemming.

Social media cookies
worden gebruikt wanneer u informatie deelt via een deel knop voor social media op onze website, of wanneer u social media content raadpleegt via onze website, bijvoorbeeld bij het bekijken van een Vimeo-filmpje. Voor het plaatsen van deze cookies is uw toestemming vereist.

Cookie-voorkeuren aanpassen

Doctoraatsonderzoek Maarten Renckens: Design research inti rhythmical aspects of typefaces influencing reading comfort for visually impaired and visually unimpaired readers

Reading is done without consciously recognizing letters. Nevertheless letters constitute an

important aspect in determining legibility and reading comfort. The project will offer more insight

into how rhythm heterogeneity is related to optimal reading comfort. Rhythm heterogeneity can

be illustrated by a more irregular stripe pattern, formed by the vertical letter strokes. Some say

these stripe patterns are experienced as unpleasant as they may provoke visual illusions in the

guise of colour, shape and/or movement (Wilkins et al 1984, Wilkins 1995). Bessemans’ (2012)

PhD in the arts stated that these little variations can help visually impaired children when learning

to read. In a first design-phase of this research project design experiments will investigate the visual

influence of rhythm-disturbance parameters in the context of real typefaces. In the empirical phase of this research project the influence of rhythm-disturbance-parameters on reading comfort for normal and visually impaired readers will be studied. In the second design phase a large typeface family will be designed, combining the comfort results of the empirical phase of this study and the actual practice of designing typefaces. In addition to this artistic output the results will be translated to guidelines for innovative ways of incorporating rhythm changes within the design of typefaces for the visually impaired and normal readers.

Project informatie

Projectpromotor:
prof. dr. Bert Willems & dr. Ann Bessemans
Status:
Afgelopen project
IWETO code:
  • H 315 Esthetica
Startdatum – einddatum:
2015-2019
Budget:
PXL + Microsoft
Projectcode:
5/DWO/2007/11/B011 - 5/DWO/2015/KU/Z007
VTE:
0,67 VTE