Doctoraatsonderzoek Niels Quinten: Vormen van Digitale spelen in fysieke revalidatietherapie

In het huidige onderzoek wordt verkend hoe fysieke revalidatie en digitale games met elkaar

gecombineerd kunnen worden ten einde het functionele aan te vullen en te overstijgen, rekening

houdend met de beperkingen van het doelpubliek. Het onderzoek heeft betrekking tot personen met

Multiple Sclerose (MS), Cerebrovasculair accident (CVA) en Traumatic Brain Injury (TBI). De

vooropgestelde doelen zijn het verbeteren van de esthetiek van fysieke serious games door het

creatieve game design aspect uit te diepen (microniveau), en door het uitwerken van een

innovatieve, artistieke methode in het ontwerp van fysieke serious games (macroniveau). Omdat een

duidelijk validatiekader ontbreekt voor het beoordelen van de doelstelling op het microniveau, is het

vaststellen van een dergelijk kader een bijkomende doelstelling van dit doctoraat. Het onderzoek

wordt gevoerd volgens de invalshoek van design research, waarbij het ontwerpen en reflecteren over

het ontwerpen centraal staan. Deze methode werd grotendeels uitgewerkt in de context van

algemeen media‐ en productdesign, en zal binnen het kader van het doctoraat gedefinieerd worden

in het domein van game design.

Project informatie

Projectpromotor:
prof. dr. Karin Coninx (UH)
Status:
Afgelopen project
IWETO code:
  • H 003 Geschiedenis en kunst
Startdatum – einddatum:
2011-2015
Budget:
1 VTE
Projectcode:
via UHasselt
VTE:
1VTE (BOF-UH)