Selecteer "Alle cookies accepteren" als u akkoord gaat met het opslaan van essentiële cookies, analytische cookies, marketingcookies en social media cookies. Door op "Cookie-voorkeuren aanpassen" te klikken kan u uw voorkeuren beheren. Cookiebeleid

Essentiële cookies
zijn noodzakelijk voor een normaal bezoek aan de website om puur technische redenen. Aangezien dit een technische noodzaak is, hoeven we u alleen op de hoogte te stellen van deze cookies, en worden ze geïnstalleerd bij het bezoeken van de website.

Analytische cookies
houden bij hoe onze website wordt gebruikt, bijvoorbeeld om het verkeer op de website te meten of hoe vaak een pagina wordt geraadpleegd. We gebruiken deze informatie om de gebruikerservaring en prestaties van onze website en diensten te analyseren. Voor het plaatsen van deze cookies zullen wij uw toestemming vragen.

Marketingcookies
verzamelen informatie om relevante gesponsorde inhoud over onze producten en producten die door derden worden aangeboden te leveren. Ze volgen gebruikers op onze website om op basis van hun voorkeuren advertenties te tonen die relevant en interessant zijn voor onze bezoekers. Deze cookies worden alleen geplaatst met uw toestemming.

Social media cookies
worden gebruikt wanneer u informatie deelt via een deel knop voor social media op onze website, of wanneer u social media content raadpleegt via onze website, bijvoorbeeld bij het bekijken van een Vimeo-filmpje. Voor het plaatsen van deze cookies is uw toestemming vereist.

Cookie-voorkeuren aanpassen

Doctoraatsonderzoek Niels Quinten: Vormen van Digitale spelen in fysieke revalidatietherapie

In het huidige onderzoek wordt verkend hoe fysieke revalidatie en digitale games met elkaar

gecombineerd kunnen worden ten einde het functionele aan te vullen en te overstijgen, rekening

houdend met de beperkingen van het doelpubliek. Het onderzoek heeft betrekking tot personen met

Multiple Sclerose (MS), Cerebrovasculair accident (CVA) en Traumatic Brain Injury (TBI). De

vooropgestelde doelen zijn het verbeteren van de esthetiek van fysieke serious games door het

creatieve game design aspect uit te diepen (microniveau), en door het uitwerken van een

innovatieve, artistieke methode in het ontwerp van fysieke serious games (macroniveau). Omdat een

duidelijk validatiekader ontbreekt voor het beoordelen van de doelstelling op het microniveau, is het

vaststellen van een dergelijk kader een bijkomende doelstelling van dit doctoraat. Het onderzoek

wordt gevoerd volgens de invalshoek van design research, waarbij het ontwerpen en reflecteren over

het ontwerpen centraal staan. Deze methode werd grotendeels uitgewerkt in de context van

algemeen media‐ en productdesign, en zal binnen het kader van het doctoraat gedefinieerd worden

in het domein van game design.

Project informatie

Projectpromotor:
prof. dr. Karin Coninx (UH)
Status:
Afgelopen project
IWETO code:
  • H 003 Geschiedenis en kunst
Startdatum – einddatum:
2011-2015
Budget:
1 VTE
Projectcode:
via UHasselt
VTE:
1VTE (BOF-UH)