Doctoraatsonderzoek Patrick Ceyssens: Mentale Matrix

Een artistiek onderzoek naar bestaande en onbekende parameters in beelden en in het bijzonder hun interactie en experimentele wisselwerking. Meer specifiek trachten we vanuit de snijlijnen en kruis- punten tussen beeldlagen en beeldanalyses op verschillende manieren ( formeel, experimenteel, semiotisch, filosofisch,...) te geraken in het ‘tussengebied’ van indirecte, bewuste en onbewuste beel- delementen. De verbindingen tussen deze punten (mentale matrix) kunnen uitmonden in een uniek beeldanalysemodel maar vooral in een nieuw beeldbewust-zijn ( veranderende associatie, perceptie en connotatie ).

Project informatie

Projectpromotor:
Bert Willems (UHasselt en PXL)
Status:
Lopend project
IWETO code:
  • H 315 Esthetica
Startdatum – einddatum:
2012 - 2019
Budget:
Omkadering 2013
Projectcode:
5/DWO/2007/11/B011
VTE:
0,5 VTE