Doctoraatsonderzoek Peter De Cupere: Geuronderzoek binnen de Beeldende Kunst

Doorheen de kunstgeschiedenis werd geur heel miniem tot zelfs verwaarloosbaar aangewend bij de creatie van kunstwerken. Om het geurgebruik in de beeldende kunsten te kunnen situeren, dient men hiervoor op zoek te gaan in
de kunstgeschiedenis en in
de psychologische denkwereld van de mensheid. De perceptie van geur is hierbij een belangrijk gegeven. Door rekening te houden met deze perceptie kan men ook beter het tot nu toe weinig gebruiken van geur in kunst situeren.

Project informatie

Projectpromotor:
David Huycke (UHasselt en PXL) & Willem Elias (VUB)
Status:
Lopend project
IWETO code:
  • H 315 Esthetica
Startdatum – einddatum:
2012 - 2019
Budget:
Omkadering
Projectcode:
5/DWO/2007/11/B009
VTE:
0,5 VTE