Selecteer "Alle cookies accepteren" als u akkoord gaat met het opslaan van essentiële cookies, analytische cookies, marketingcookies en social media cookies. Door op "Cookie-voorkeuren aanpassen" te klikken kan u uw voorkeuren beheren. Cookiebeleid

Essentiële cookies
zijn noodzakelijk voor een normaal bezoek aan de website om puur technische redenen. Aangezien dit een technische noodzaak is, hoeven we u alleen op de hoogte te stellen van deze cookies, en worden ze geïnstalleerd bij het bezoeken van de website.

Analytische cookies
houden bij hoe onze website wordt gebruikt, bijvoorbeeld om het verkeer op de website te meten of hoe vaak een pagina wordt geraadpleegd. We gebruiken deze informatie om de gebruikerservaring en prestaties van onze website en diensten te analyseren. Voor het plaatsen van deze cookies zullen wij uw toestemming vragen.

Marketingcookies
verzamelen informatie om relevante gesponsorde inhoud over onze producten en producten die door derden worden aangeboden te leveren. Ze volgen gebruikers op onze website om op basis van hun voorkeuren advertenties te tonen die relevant en interessant zijn voor onze bezoekers. Deze cookies worden alleen geplaatst met uw toestemming.

Social media cookies
worden gebruikt wanneer u informatie deelt via een deel knop voor social media op onze website, of wanneer u social media content raadpleegt via onze website, bijvoorbeeld bij het bekijken van een Vimeo-filmpje. Voor het plaatsen van deze cookies is uw toestemming vereist.

Cookie-voorkeuren aanpassen

Economic Empowerment through Cultural Inclusion in Stellenbosch (EECI)

EECI wil een geselecteerde groep getalenteerde Zuid-Afrikaanse kunstenaars uit historisch achtergestelde gemeenschappen in de regio Stellenbosch promoten. Ze ondervinden veel culturele en sociaal-economische moeilijkheden om door de dominante cultuur geaccepteerde kunstenaars te worden. De hedendaagse kunst-wereld toont weinig of geen aandacht of begrip voor deze cultureel erg uiteenlopende kunstenaars die bijgevolg geen toegang hebben tot netwerken van enablers. Hoewel talent cruciaal is, zijn ook andere essentiële attitudes, vaardigheden en competenties vereist om het te maken als kunstenaar in die zeer competitieve omgevingen. In het huidige project zullen universiteiten in Zuid-Afrika en België gezamenlijk een methode ontwikkelen en implementeren voor het stimuleren van culturele zelfredzaamheid van kunstenaars uit kansarme gemeenschappen om sociaal-economische onafhankelijkheid te bereiken. De focus in het EECI-project ligt op academische versterking en voorbereiding voor latere verspreiding in een pilot in Grabouw en elders in Zuid-Afrika. Op macroschaal beoogt dit project ook bij te dragen aan de bredere missie van "decolonizing & southernizing (Connell, 2007 ) knowledge in South-Africa ”. (Costandius, 2016).

Project informatie

Projectpromotor:
Bert Willems
Status:
Lopend project
IWETO code:
  • Code nog in te vullen.
Startdatum – einddatum:
1/01/2020 – 31/12/2021
Budget:
€ 69.932,00 (PXL:€ 24.278,00)
Projectcode:
5/DWO/2020/KU/I058
VTE:
0 VTE
Medewerkers:

 Bert Willems

Contact

Bert Willems
onderzoeker