Selecteer "Alle cookies accepteren" als u akkoord gaat met het opslaan van essentiële cookies, analytische cookies, marketingcookies en social media cookies. Door op "Cookie-voorkeuren aanpassen" te klikken kan u uw voorkeuren beheren. Cookiebeleid

Essentiële cookies
zijn noodzakelijk voor een normaal bezoek aan de website om puur technische redenen. Aangezien dit een technische noodzaak is, hoeven we u alleen op de hoogte te stellen van deze cookies, en worden ze geïnstalleerd bij het bezoeken van de website.

Analytische cookies
houden bij hoe onze website wordt gebruikt, bijvoorbeeld om het verkeer op de website te meten of hoe vaak een pagina wordt geraadpleegd. We gebruiken deze informatie om de gebruikerservaring en prestaties van onze website en diensten te analyseren. Voor het plaatsen van deze cookies zullen wij uw toestemming vragen.

Marketingcookies
verzamelen informatie om relevante gesponsorde inhoud over onze producten en producten die door derden worden aangeboden te leveren. Ze volgen gebruikers op onze website om op basis van hun voorkeuren advertenties te tonen die relevant en interessant zijn voor onze bezoekers. Deze cookies worden alleen geplaatst met uw toestemming.

Social media cookies
worden gebruikt wanneer u informatie deelt via een deel knop voor social media op onze website, of wanneer u social media content raadpleegt via onze website, bijvoorbeeld bij het bekijken van een Vimeo-filmpje. Voor het plaatsen van deze cookies is uw toestemming vereist.

Cookie-voorkeuren aanpassen

KRIEG 4

KRIEG ontwikkelt een kwaliteitsvol artistiek programma waarbij de individuele kunstenaars ten volle worden ondersteund. KRIEG voorziet in inhoudelijke feedback (bvb. bij de tentoonstellingsopbouw), logistieke ondersteuning (transport, technische assistentie) en publieksbemiddeling (intern en extern). De ambitieuze focus op soloprojecten blijft voor 2021 grotendeels behouden maar wordt gekoppeld aan een inhoudelijke rode draad die doorheen het hele programma loopt. Deze zal echter niet expliciet als een curatorieel concept worden geformuleerd, maar zich intern vertalen (binnen PXL-MAD) naar onderwijs en onderzoek toe (integratie binnen het curriculum), extern naar een uitgebreide publiekswerking en aandacht voor bovenlokale uitstraling. Het artistiek programma is enerzijds een poging om een antwoord te bieden op het huidige crisisklimaat, anderzijds de verderzetting en consolidatie van de dialoog die Pieter Vermeulen - als nieuw artistiek leider - met elk van de kunstenaars onderhoudt. Hieruit zijn de voorliggende artistieke plannen voor 2021 voortgekomen. De professionele presentatiecontext van KRIEG is er dan ook op gericht om het gecreëerde artistiek werk op een optimale manier te delen met een publiek. Deze context is infrastructureel en scenografisch maar evengoed inhoudelijk gemotiveerd. De artistieke leiding van KRIEG waarborgt de bemiddeling tussen de kunstenaar en het publiek. KRIEG ambieert eens te meer een intermediaire rol in te nemen als professionele tentoonstellingsruimte voor hedendaagse kunst gesitueerd op een kunstencampus. Daarbij vindt KRIEG inspiratie bij het Angelsaksische model van de university gallery. Hiermee wordt een unieke positie en profiel ingenomen binnen het kunstenlandschap van Limburg en, bij uitbreiding, van Vlaanderen.

Project informatie

Projectpromotor:
Pieter Vermeulen
Status:
Lopend project
IWETO code:
  • Code nog in te vullen.
Startdatum – einddatum:
01/01/2021 - 31/12/2021
Budget:
PXL: € 102.662
Projectcode:
5/DWO/2021/KU/VL036
VTE:
0,565 VTE
Medewerkers:

Pieter-Jan Valgaeren

Twan Kerckhofs

Caroline Windmolders