Selecteer "Alle cookies accepteren" als u akkoord gaat met het opslaan van essentiële cookies, analytische cookies, marketingcookies en social media cookies. Door op "Cookie-voorkeuren aanpassen" te klikken kan u uw voorkeuren beheren. Cookiebeleid

Essentiële cookies
zijn noodzakelijk voor een normaal bezoek aan de website om puur technische redenen. Aangezien dit een technische noodzaak is, hoeven we u alleen op de hoogte te stellen van deze cookies, en worden ze geïnstalleerd bij het bezoeken van de website.

Analytische cookies
houden bij hoe onze website wordt gebruikt, bijvoorbeeld om het verkeer op de website te meten of hoe vaak een pagina wordt geraadpleegd. We gebruiken deze informatie om de gebruikerservaring en prestaties van onze website en diensten te analyseren. Voor het plaatsen van deze cookies zullen wij uw toestemming vragen.

Marketingcookies
verzamelen informatie om relevante gesponsorde inhoud over onze producten en producten die door derden worden aangeboden te leveren. Ze volgen gebruikers op onze website om op basis van hun voorkeuren advertenties te tonen die relevant en interessant zijn voor onze bezoekers. Deze cookies worden alleen geplaatst met uw toestemming.

Social media cookies
worden gebruikt wanneer u informatie deelt via een deel knop voor social media op onze website, of wanneer u social media content raadpleegt via onze website, bijvoorbeeld bij het bekijken van een Vimeo-filmpje. Voor het plaatsen van deze cookies is uw toestemming vereist.

Cookie-voorkeuren aanpassen

Onderzoeksproject Naar een vertaling van het beeld: het discours van beeldende kunst in de media.

Dit onderzoek focust op twee spanningsverhoudingen. Enerzijds is er aan de kant van de beeldend kunstenaar een onwennigheid om zowel verbaal als schriftelijk uitdrukking te geven aan de eigen, beeldende creaties. Dit vraagt om adequate werkvormen die moeten toelaten het concept, het creatieproces en de presentaties in kaart te kunnen brengen.


Anderzijds bestaat er tussen de inherente kwaliteit van het beeldend kunstwerk en de plaats die het verwerft in de kunstwereld vaak een wanverhouding. Op welke wijze kunnen strategieën worden uitgewerkt die de inschrijving van het werk binnen de media en de sleutelposities op de kunstmarkt kunnen faciliteren. Communicatieve competenties en netwerking staan hierbij centraal.

Project informatie

Projectpromotor:
dr. Joannes Kesenne (UH)
Status:
Afgelopen project
IWETO code:
  • H 315 Esthetica
Startdatum – einddatum:
2013 - ...
Budget:
Omkadering 2013
Projectcode:
5/DWO/2007/11/B011
VTE:
0,25 VTE