Post-doc onderzoeksproject Geoffrey Brusatto: Reculer pour mieux sauter

Het voorliggend onderzoeksvoorstel kan gezien worden als een vervolg van het doctoraatsproject van Geoffrey Brusatto waar er onderzoek werd gedaan naar nieuwe (gedrukte) communicatievormen in een maatschappij die steeds meer en meer digitaliseert. Deze gefinaliseerde doctoraatsstudie focuste enerzijds op het gedrukte boek en meer bepaald op het objectmatige karakter van dit medium maar trachtte anderzijds (nieuwe) mogelijke grafische visuele structuren in beeld te brengen. We leven namelijk in een tijd waar er een visueel overaanbod is aan informatie die nog eens versterkt wordt door de alomtegenwoordige digitale connectie via allerlei handzame apparaten of het World Wide Web netwerk. De wisselwerking tussen analoge en digitale informatievergaring verloopt simultaan waardoor we nauwelijks nog een onderscheid maken tussen scherm en print. Dit heeft onder andere als gevolg dat de rijke grafische taal, waarmee we dagdagelijks communiceren, continue evolueert en moeilijk te definiëren is. Dit post-doctoraal onderzoek, dat samen met Sofie Gielis en Tom Lambeens zal doorlopen worden, heeft als doelstelling deze grafische taal te contextualiseren. Het onderzoek probeert op deze manier meer (in)zicht te geven op de huidige stand van zaken alsook de mogelijke toekomstscenario’s. Het onderzoekprogramma gaat dus verder op mijn practice based research en tracht op deze manier een voortgezet onderwerpend onderzoek op te zetten. Daarnaast zal de ontwikkelde expertise gehanteerd worden als basis om een ruimer denk- en referentiekader te ontwikkelen binnen de onderzoeksgroep FRAME (MAD-Research) en de opleiding Beeldende Kunst (Mad-Faculty).

Project informatie

Projectpromotor:
dr. Geoffrey Brusatto
Status:
Afgelopen project
IWETO code:
  • H 003 Geschiedenis en kunst
Startdatum – einddatum:
2015-...
Budget:
0,5 VTE
Projectcode:
5/DWO/2007/11/B011
VTE:
0,5 VTE