Selecteer "Alle cookies accepteren" als u akkoord gaat met het opslaan van essentiële cookies, analytische cookies, marketingcookies en social media cookies. Door op "Cookie-voorkeuren aanpassen" te klikken kan u uw voorkeuren beheren. Cookiebeleid

Essentiële cookies
zijn noodzakelijk voor een normaal bezoek aan de website om puur technische redenen. Aangezien dit een technische noodzaak is, hoeven we u alleen op de hoogte te stellen van deze cookies, en worden ze geïnstalleerd bij het bezoeken van de website.

Analytische cookies
houden bij hoe onze website wordt gebruikt, bijvoorbeeld om het verkeer op de website te meten of hoe vaak een pagina wordt geraadpleegd. We gebruiken deze informatie om de gebruikerservaring en prestaties van onze website en diensten te analyseren. Voor het plaatsen van deze cookies zullen wij uw toestemming vragen.

Marketingcookies
verzamelen informatie om relevante gesponsorde inhoud over onze producten en producten die door derden worden aangeboden te leveren. Ze volgen gebruikers op onze website om op basis van hun voorkeuren advertenties te tonen die relevant en interessant zijn voor onze bezoekers. Deze cookies worden alleen geplaatst met uw toestemming.

Social media cookies
worden gebruikt wanneer u informatie deelt via een deel knop voor social media op onze website, of wanneer u social media content raadpleegt via onze website, bijvoorbeeld bij het bekijken van een Vimeo-filmpje. Voor het plaatsen van deze cookies is uw toestemming vereist.

Cookie-voorkeuren aanpassen

Post-doc onderzoeksproject Geoffrey Brusatto: Reculer pour mieux sauter

Het voorliggend onderzoeksvoorstel kan gezien worden als een vervolg van het doctoraatsproject van Geoffrey Brusatto waar er onderzoek werd gedaan naar nieuwe (gedrukte) communicatievormen in een maatschappij die steeds meer en meer digitaliseert. Deze gefinaliseerde doctoraatsstudie focuste enerzijds op het gedrukte boek en meer bepaald op het objectmatige karakter van dit medium maar trachtte anderzijds (nieuwe) mogelijke grafische visuele structuren in beeld te brengen. We leven namelijk in een tijd waar er een visueel overaanbod is aan informatie die nog eens versterkt wordt door de alomtegenwoordige digitale connectie via allerlei handzame apparaten of het World Wide Web netwerk. De wisselwerking tussen analoge en digitale informatievergaring verloopt simultaan waardoor we nauwelijks nog een onderscheid maken tussen scherm en print. Dit heeft onder andere als gevolg dat de rijke grafische taal, waarmee we dagdagelijks communiceren, continue evolueert en moeilijk te definiëren is. Dit post-doctoraal onderzoek, dat samen met Sofie Gielis en Tom Lambeens zal doorlopen worden, heeft als doelstelling deze grafische taal te contextualiseren. Het onderzoek probeert op deze manier meer (in)zicht te geven op de huidige stand van zaken alsook de mogelijke toekomstscenario’s. Het onderzoekprogramma gaat dus verder op mijn practice based research en tracht op deze manier een voortgezet onderwerpend onderzoek op te zetten. Daarnaast zal de ontwikkelde expertise gehanteerd worden als basis om een ruimer denk- en referentiekader te ontwikkelen binnen de onderzoeksgroep FRAME (MAD-Research) en de opleiding Beeldende Kunst (Mad-Faculty).

Project informatie

Projectpromotor:
dr. Geoffrey Brusatto
Status:
Afgelopen project
IWETO code:
  • H 003 Geschiedenis en kunst
Startdatum – einddatum:
2015-...
Budget:
0,5 VTE
Projectcode:
5/DWO/2007/11/B011
VTE:
0,5 VTE