Postdoc-onderzoeksproject Chris Nauwelaerts: Beeldende geletterdheid in het onderwijs

Het onderzoeksprogramma wordt opgevat als een vervolg op het doctoraatsproject van de onderzoeker. Het onderzoeksprogramma wil dieper ingaan op de kenmerken en het functioneren van beeldende geletterdheid in de hedendaagse Westerse cultuur en dit met een bijzondere aandacht voor de manier waarop verschillende onderwijscurricula de beeldende geletterdheid beschrijven en integreren. Het onderzoeksprogramma is erop gericht om een lopend onderzoeksproject verder te begeleiden en twee nieuwe onderzoeksprojecten te ontwikkelen. Bovendien wil het onderzoeksprogramma de theoretische, artistieke en esthetische aspecten van de beeldende geletterdheid verder uitdiepen om een onderbouwd kader te creëren binnen het onderzoeksdomein Frame (MAD-research) en de opleiding Beeldende Kunst (MAD-faculty). De aldus opgebouwde expertise wordt ingezet in een aantal projecten.

Project informatie

Projectpromotor:
dr. Chris Nauwelaerts
Status:
Afgelopen project
IWETO code:
  • H 003 Geschiedenis en kunst
Startdatum – einddatum:
2015 – ...
Budget:
0,3 VTE
Projectcode:
5/DWO/2007/11/B011
VTE:
0,3 VTE