Selecteer "Alle cookies accepteren" als u akkoord gaat met het opslaan van essentiële cookies, analytische cookies, marketingcookies en social media cookies. Door op "Cookie-voorkeuren aanpassen" te klikken kan u uw voorkeuren beheren. Cookiebeleid

Essentiële cookies
zijn noodzakelijk voor een normaal bezoek aan de website om puur technische redenen. Aangezien dit een technische noodzaak is, hoeven we u alleen op de hoogte te stellen van deze cookies, en worden ze geïnstalleerd bij het bezoeken van de website.

Analytische cookies
houden bij hoe onze website wordt gebruikt, bijvoorbeeld om het verkeer op de website te meten of hoe vaak een pagina wordt geraadpleegd. We gebruiken deze informatie om de gebruikerservaring en prestaties van onze website en diensten te analyseren. Voor het plaatsen van deze cookies zullen wij uw toestemming vragen.

Marketingcookies
verzamelen informatie om relevante gesponsorde inhoud over onze producten en producten die door derden worden aangeboden te leveren. Ze volgen gebruikers op onze website om op basis van hun voorkeuren advertenties te tonen die relevant en interessant zijn voor onze bezoekers. Deze cookies worden alleen geplaatst met uw toestemming.

Social media cookies
worden gebruikt wanneer u informatie deelt via een deel knop voor social media op onze website, of wanneer u social media content raadpleegt via onze website, bijvoorbeeld bij het bekijken van een Vimeo-filmpje. Voor het plaatsen van deze cookies is uw toestemming vereist.

Cookie-voorkeuren aanpassen

Theoretisch Inzicht door Kennisdeling

Met een aantal operationele ingrepen zou een verbeteringstraject kunnen uitgetest en doorgevoerd worden voor het theoretisch buisvak ‘Inleiding in de menswetenschappen’ opdat studenten plichtsbewuster worden, het leerproces vroeg opstart en hierdoor ook de beoogde inzichten tijdig kan inzetten als referentiepunten in functie van nog-te-verwerven leerstof. Voorliggende innovatie-uitdaging beoogt echter een veel ingrijpender impact.

‘Inleiding in de menswetenschappen : Humans Sciences what is it good for?’ moet een speeltuin worden voor wetenschappelijk onderbouwde gedachtenexperimenten voor de jong adolescenten. Het is een uitdaging om, na hun puberale fase, verder academisch gefundeerd te reflecteren over wie ze zijn (psychologie en filosofie), wat ze kunnen (en men in het algemeen kan) weten (wetenschapsfilosofie), wat realiteit is (filosofie) maar ook hoe mensen zich gedragen (psychologie) en (kunnen) samen leven (EN BEELDEND COMMUNICEREN) in verschillende werkelijkheiden (sociologie) ....

Dit is ambitieus ook omdat het inzicht verwerven in het wordingsproces van de aangehaalde wetenschappen een belangrijk aandachtspunt blijft. De chronologische opbouw van de kennis binnen een bepaalde context biedt een inzichtelijk referentiekader, ook in functie van het belang van de voortdurende eigen contextualisering bij de opbouw van kennis en vaardigheden om te komen tot een eigen artistieke stijl. Deze academische ingesteldheid, waarin ze tenvolle beseffen van de eigen verantwoordelijkheid bij het opdoen van nieuwe inzichten, verschilt enorm met het veelal schoolse voorgekauwde middelbaar onderwijs. In de nieuwe aanpak trachten we van bij de start studenten te stimuleren zelf hun leerproces te sturen vanuit een interesse en niet omwille van de puntenbeloning tijdens een examen op het einde van de rit. Het inzichtelijke nut van nieuwe kennis moet voornamelijk praktisch (op zich) overtuigen. Belangrijk hierbij is dat binnen het traject de studenten zowel elkaar stimuleren en helpen maar verder ook individuele (excellentie)trajecten en eenvoudiger bijscholingsmateriaal aangeboden worden.

Project informatie

Projectpromotor:
Dirk Kenis
Status:
Afgelopen project
IWETO code:
  • Code nog in te vullen.
Startdatum – einddatum:
17/9/2018 – 20/9/2020
Budget:
€36.536,46
Projectcode:
5/DWO/2018/KD/OP025
VTE:
0,40
Medewerkers:

Dirk Kenis