Agile Development Operations Software Toolset

Het werkveld wordt geconfronteerd met een dilemma: aan de ene kant is er de trend om meer en meer op een snelle, agile manier, software te ontwikkelen, projecten in de bouwsector te managen, voor elektronicaoplossingen te kiezen, etc. Aan de andere kant leidt deze aanpak vaak tot verminderde kwaliteit van het totaalproject.

Net omdat agile development een methodiek is die ontstond vanuit de ontwikkelaarsgemeenschap maar vandaag de dag ook gebruikt wordt binnen andere sectoren dan alleen maar de IT-sector, lijkt het meer en meer wenselijk structuur op te leggen om dit proces in zijn totaliteit te begeleiden. Het gaat hier uiteraard niet enkel over softwareontwikkelingstools (zoals een IDE[1]), maar ook over ondersteuning bij requirements management, release planning, documentation management, source code, geautomatiseerd testen, software deployment, onderhoud, kortom alle facetten van het agile concept.

Meer concreet stellen we vast dat op het niveau van het departement PXL-IT het 3de-jaars IT-project de studenten confronteert met een “real-life” probleem binnen een gecontroleerde omgeving. Studenten krijgen van een externe opdrachtgever een probleemstelling en moeten dit vertalen naar kwaliteitsvolle, werkende en gedocumenteerde software. Momenteel wordt een veelheid aan tools gebruikt om de verschillende deliverables (eindtaken), die per definitie vaak levende projectdocumenten zijn, op te leveren. Requirements, statusrapporten, aanwezigheidslijsten, broncode, wireframes, unittests, testscenario’s worden doorheen het project verfijnd in nauwe relatie met elkaar: dit is net zoals in het werkveld, het hart van de agile methodologieën.

Gezien het bovenstaande en door het groeiend aantal studenten is het niet meer praktisch haalbaar dat elke projectgroep haar eigen tools definieert, of dat elke docent voor de specifieke subopdrachten aan de individuele groepen een of meerdere tools oplegt.

Door het gebrek aan standaardisatie in de toolset en de grote groep op te volgen studenten, is het met andere worden moeilijk om als docentengroep een consistent begeleidingsbeleid te voeren.

Dit focusproject wil dan ook onderzoek doen naar mogelijke verbeteringen voor deze processen door de selectie en integratie van een consistente set van hulpmiddelen.

[1] IDE = “Integrated Development Environment”

Project informatie

Projectpromotor:
Nathalie Fuchs
Status:
Afgelopen project
IWETO code:
  • P 170 Computerwetenschappen, numerieke analyse, systemen, controle
  • S 270 Pedagogiek en didaktiek
Startdatum – einddatum:
19/9/2016 – 16/9/2018
Budget:
€ 26.698,00
Projectcode:
4/DWO/2016/HD/OP015
VTE:
0,20 VTE
Medewerkers:

Fuchs Nathalie