AppWel, een app die het welbevinden van leerlingen in het secundair onderwijs in kaart brengt

We stellen vast dat het welbevinden van leerlingen aan belang wint voor de verschillende actoren in het onderwijswerkveld. Voor het secundair onderwijs zijn er momenteel echter weinig meetinstrumenten voorhanden voor het meten van het welbevinden.
Jongeren in het secundair onderwijs groeien op met technologie en besteden elke dag een aantal uren op hun smartphone. Apps zijn voor hen een snelle en vanzelfsprekende manier om informatie te raadplegen en door te geven.
In dit project onderzoeken we hoe we het individuele welbevinden van de leerling in het secundair onderwijs kunnen meten en opvolgen via een app op de smartphone. De app staat in verbinding met een dynamisch online dashboard voor de leerlingbegeleider. Op basis van de resultaten in dit dashboard kan het schoolteam gepaste acties ondernemen om het welbevinden van de leerlingen proactief te borgen en reactief te verhogen. Hiervoor kunnen ze zich laten coachen door de PXL-onderzoekers, door een didactisch instrumentarium, casestudies en een vormingstraject op maat.
We zullen een meetinstrument en meetplan uitwerken, voor herhaaldelijke bevraging van het welbevinden via de verschillende deelconstructen. Op basis van bestaand onderzoek zullen we de deelconstructen doordacht in het meetplan situeren en op het juiste moment in de meting opnemen.
Naast het meten, ontwikkelen we ook een didactisch instrumentarium ter preventie en remediëring van een laag welbevinden en het borgen van een hoog welbevinden.
Daarnaast ontwikkelen we een train-the-trainer-traject waarbij scholen op maat gecoacht worden in zowel het gebruik van de app, de aanpak van het welbevinden als het implementeren van een visie rond welbevinden op school.
Verder voorzien we een website waarop verschillende resources die helpen bij de preventie en remediëring van een laag welbevinden op een dynamische, aantrekkelijke manier ter beschikking zijn voor de deelnemende scholen.
Ten slotte werken we een aantal case studies uit waarbij we de resultaten van de app analyseren, interpreteren en routes op maat uitschrijven.

Project informatie

Projectpromotor:
Hanne Luts
Status:
Lopend project
IWETO code:
  • Code nog in te vullen.
Startdatum – einddatum:
17/09/2018 - 20/09/2020
Budget:
€ 117.256
Projectcode:
13/DWO/2018/IC/P109
VTE:
1,73 VTE
Medewerkers:

Hanne Luts

Lies Hamal

Simon Verbeke