Bewegingsintegratie in het kleuteronderwijs

Door de technologisering van de laatste jaren en de toenemende invloed van media op de vrijetijdsbesteding van kinderen hebben we te maken met bewegingsarmoede in het dagelijks leven. De gevolgen hiervan komen tot uiting in een motorische vaardigheidsachterstand, een hogere kans om inactieve volwassenen te worden en toenemende gezondheidsrisico’s. Bewegingsarmoede heeft ook een invloed op de cognitieve en sociale ontwikkeling van een kleuter. Bovendien geven kleuterleid(st)ers aan dat ze nood hebben aan ondersteuning om de lessen in de klas actiever te maken. Daarom wordt er een tool ontwikkeld voor kleuterleid(st)ers om meer bewegingsintegratie toe te passen in de klaspraktijk. Bewegen is in deze context een middel om bepaalde leerinhouden aan te brengen waardoor het een grote bijdrage kan leveren aan de fysieke activiteitsgraad.


Met dit onderzoek wordt enerzijds nagegaan hoe het aantal motorische prikkels in de kleuterklas verhoogd kan worden rekening houdend met de versterkende en de belemmerende factoren. Anderzijds worden didactische tools ontwikkeld voor kleuterleid(st)ers om de motoriek op een actieve manier te stimuleren in de kleuterklas buiten de lessen LO.

Project informatie

Projectpromotor:
Marie Vandebroek
Status:
Afgelopen project
IWETO code:
  • 810 Onderwijs, vorming, vervolmaking, omscholing
  • S 270 Pedagogiek en didaktiek
Startdatum – einddatum:
16-09-2013 - 16-09-2016
Budget:
€ 114.945,00
Projectcode:
6/DWO/2013/ED/P058
VTE:
X VTE
Medewerkers:

Dorien Wassink

Cindy rutten

Contact

Marie Vandebroek
onderzoeker