Blended learning wondzorg

Wondzorg is een belangrijk onderdeel van de verpleegkundige zorg. We zien een stijging van het aantal chronische wonden en een stijging van het aantal wondproducten aangeboden door farmaceutische firma’s. Tijdens de laatste 10 tot 15 jaar zijn de mogelijkheden in de behandeling van een complexe wonde enorm toegenomen.

Wondzorg is wettelijk een B1 handeling. Dit betekent dat de verpleegkundige verantwoordelijk is voor het opstellen van een correct behandelingsplan. In de opleiding geneeskunde komt het onderwerp complexe wondzorg slechts beperkt aan bod. In de dagelijkse praktijk verwijzen artsen patiënten met een complexe wonde vaak door naar een verpleegkundige.

Bij het opstellen van een behandelingsplan voor een complexe wonde heeft de verpleegkundige verschillende competenties nodig. Er is een grote variatie in de verschijningsvormen van verschillende type wonden. De verpleegkundige moet hierdoor bij het opstellen van een behandelingsplan meerdere keuzes maken. Deze keuzes zijn gebaseerd op de aanwezigheid van (mogelijke) problemen in een wonde zoals bijvoorbeeld de aanwezigheid van een wondinfectie.

Het herkennen van deze problemen vraagt specifieke competenties en training. Een noodzakelijke voorwaarde om te komen tot de juiste keuze is kennis.

Het doel van dit project is een pakket blended learning te ontwikkelen dat studenten in staat stelt om de nodige kennis, vaardigheden en competenties te verwerven om een behandelplan voor een wonde op te stellen. Hiervoor worden de volgende stappen ondernomen:

- Inventarisatie van de beschikbare pakketten van blended learning.

- Review van efficiënte vormen van blended learning in wondzorg.

- Ontwikkeling van een pakket blended learning wondzorg voor de leerlijn wondzorg binnen de opleidingen verpleegkunde, brug verpleegkunde, vroedkunde en postgraduaat woundmanagement.

- Inventarisatie van de mogelijkheden i.v.m. commercialisering van het pakket blended learning wondzorg.

Project informatie

Projectpromotor:
Adinda Toppets
Status:
Lopend project
IWETO code:
  • B 685 Ziekenhuiswetenschappen en -beheer
  • S 270 Pedagogiek en didaktiek
Startdatum – einddatum:
18/9/2017 – 15/9/2019
Budget:
€ 26.501
Projectcode:
2/DWO/2017/HD/P021
VTE:
0,40 VTE
Medewerkers:

Toppets Adinda