Boeiende biodiversiteit in het basisonderwijs

We onderzoeken welke ondersteuning leraren lager onderwijs nodig hebben teneinde educatie voor biodiversiteit, herkenbaar, effectief  en op een boeiende wijze in het lager onderwijs te integreren.

Met dit project beogen we:

 1. inzicht te krijgen in de wijze waarop directies / leraren lager onderwijs het leren voor biodiversiteit in hun onderwijs interpreteren
 2. inzicht te krijgen in de mate waarin biodiversiteiteducatie in de pedagogische missie en in het curriculum van de basisschool opgenomen is
 3. inzicht te krijgen in de wijze waarop leerkrachten lager onderwijs het leren voor biodiversiteit in hun onderwijs integreren
 4. belemmerende en succesfactoren in het gebruik van het lokale aanbod voor biodiversiteiteducatie van NME-centra door leraren te detecteren
 5. ondersteuning voor de leraar lager onderwijs te ontwikkelen om “boeiende” educatie voor biodiversiteit (in het kader van educatie voor duurzame ontwikkeling) in het lager onderwijs te stimuleren. (Boeiend leren: met aandacht voor de integratie van nieuwe methodieken)

De inzichten en de resultaten die dit PWO oplevert, zullen rechtstreeks verwerkt worden in het curriculum: zowel in de opleidingsonderdelen rond wereldoriëntatie, de direct gelinkte keuzemodule ‘duurzame school’, als in vakdidactisch georiënteerde opleidingsonderdelen.
De studenten op hun beurt zullen educatie voor biodiversiteit in de eigen klas- en schoolpraktijk kunnen integreren

 • De lectoren betrokken bij het onderzoeksproject zijn eveneens verantwoordelijk voor de opleidingsonderdelen wereldoriëntatie, de keuzemodule duurzame school als de opleidingsonderdelen betreffende vakdidactiek.
 • Het onderzoek zal ondersteund worden door deelonderzoeken en/of opdrachten van studenten:
  • Ter voorbereiding op het PWO voerden derdejaarsstudenten van de module ‘duurzame school’ in het academiejaar 2010-2011 een verkennend onderzoek uit (zie hoger).
  • Tijdens de duur van het PWO zullen derdejaarsstudenten van de module ‘duurzame school’ onderzoeksopdrachten in het kader van het beschrijvende onderzoekluik opnemen. In het kader van het exploratief ontwikkelingsonderzoek zullen studenten stageopdrachten en observatieopdrachten uitvoeren.

   


Project informatie

Projectpromotor:
Catherine Roden
Status:
Afgelopen project
IWETO code:
 • 810 Onderwijs, vorming, vervolmaking, omscholing
 • S 270 Pedagogiek en didaktiek
Startdatum – einddatum:
1 oktober 2011 - 30 september 2014
Budget:
€ 141.589,00
Download bijlage:
Projectcode:
6/DWO/2013/ED/P061
VTE:
0,6 VTE
Medewerkers:

Els Knaepen

Els Huygens

Contact

Catherine Roden
onderzoeker