De integratie van de principes van Open Education in flexibel afstandsonderwijs

In het streven naar maximale ontwikkelingskansen voor de studenten vormen de “open educational resources” een uitgelezen kans om innovatief (gericht samenbrengen van diverse invalshoeken) als studentgerichte (“tailormade” studiepakket) te werken. Daarom is het een strategisch juiste keuze om ook in te zetten op deze “open educational resources”. De meest voor de hand liggende voorbeelden zijn hierbij de gekende TED-talks, MOOC’s (Massive Open Online Courses) van andere onderwijsinstellingen (eg Kahn University,…). Het doel hiervan moet zijn dat deze “open educational resources” toelaten om authentieke casus aan te bieden én om een fundamentele bijdrage te vormen bij een betere doorstroming van de studenten afstandsonderwijs.

Het project buigt zich over de volgende onderzoeksvragen:

  • Wat is een werkbaar onderwijskundig raamwerk voor PXL-opleidingen in flexibel afstandsonderwijs waarin maximale ontwikkelingskansen voor werk- en andere afstandsstudenten gegarandeerd worden?
  • Op welke manier kan een krachtige leeromgeving in flexibel afstandsonderwijs worden gerealiseerd voor de opleiding Toerisme, met integratie van de principes van open education?

Project informatie

Projectpromotor:
Griet Van Boxstael
Status:
Afgelopen project
IWETO code:
  • S 270 Pedagogiek en didaktiek
Startdatum – einddatum:
19/9/2016 – 16/9/2018
Budget:
€ 32.811,00
Projectcode:
19/9/2016 – 16/9/2018
VTE:
0,20 VTE
Medewerkers:

Van Boxstael Griet