De leraar Lichamelijke opvoeding onder druk! Onderzoek naar de algemene fitheid van leraren LO en interventiestudie ter preventie van gezondheidsproblemen.

Met dit onderzoek wordt de algemene fitheid van leerkrachten lichamelijke opvoeding in het basis- en secundair onderwijs bestudeerd en wordt onderzocht of een gerichte interventie de werkprestaties kan verbeteren.
Het project wordt opgedeeld in drie deelonderzoeken:

  1. In een eerste fase van het onderzoek worden het evenwicht tussen de arbeidsbelasting en belastbaarheid van een leraar lichamelijke opvoeding in het basis- en secundair onderwijs in kaart gebracht.
  2. In de tweede fase wordt de belastbaarheid van individuele leerkrachten gemeten aan de hand van verschillende tests met betrekking tot ten eerste de fysieke fitheid en de basismotorische eigenschappen, namelijk kracht, uithouding, lenigheid en coördinatie, ten tweede de mentale fitheid met betrekking tot de tevredenheid en het welbevinden en ten derde wordt een onderzoek gedaan naar de blessures, ongemakken en pijnklachten van leraren lichamelijke opvoeding.
  3. Tenslotte wordt in de derde fase van het project een pilootstudie uitgevoerd met als doel de algemene fitheid van leraar lichamelijke opvoeding te verbeteren en ter preventie van lichamelijke ongemakken en blessures.

Het doel van dit project is om:

  1. Inzicht te verwerven in het evenwicht tussen arbeidsbelasting en de belastbaarheid van leraren lichamelijke opvoeding in het basis- en het secundair onderwijs.
  2. Door een gedetailleerde screening problemen opsporen met betrekking tot de fysieke en mentale gezondheid om de belastbaarheid van leraren lichamelijke opvoeding in detail te bestuderen.
  3. Een oefenprogramma te ontwikkelen om de fysieke en mentale fitheid bij leraren lichamelijke opvoeding te verbeteren en ter preventie van blessures en lichamelijke ongemakken.

Project informatie

Projectpromotor:
Bart Gilis
Status:
Afgelopen project
IWETO code:
  • 810 Onderwijs, vorming, vervolmaking, omscholing
  • S 270 Pedagogiek en didaktiek
Startdatum – einddatum:
16 september 2012 - 15 september 2015
Budget:
€ 147.844,55
Projectcode:
6/DWO/2013/ED/P065
VTE:
X VTE
Medewerkers:

Evelien Huysmans

Contact

Bart Gilis
onderzoeker