De overgang van secundair onderwijs naar hoger onderwijs – een sprong in het onbekende?

Het maken van een weloverwogen studiekeuze bij de overgang van het secundair naar het hoger onderwijs blijft voor veel jongeren, ondanks de vele initiatieven die hierrond reeds werden genomen, moeilijk. Dit project heeft tot doel een systematische verbetering van de studiekeuzebegeleiding in de secundaire scholen te bewerkstelligen. We onderzoeken hiervoor een aantal huidige bestaande praktijken en confronteren dit met theoretische modellen voor studiekeuzebegeleiding.

Er moet ook een betere afstemming plaatsvinden tussen de aanbieders van hoger onderwijs in Limburg. Dit gaat over het transparant maken van het aanbod; over het uitwisselen van informatie tussen secundaire scholen en aanbieders van HO; over het opzetten van een ‘natraject’, oftewel het begeleidingstraject in het eerste en tweede semester van de hogere studie en over het uitwisselen van informatie over de student tussen de verschillende instellingen bij een heroriëntering.

 

Project informatie

Projectpromotor:
Annemie Skopinski
Status:
Afgelopen project
IWETO code:
  • 810 Onderwijs, vorming, vervolmaking, omscholing
  • S 270 Pedagogiek en didaktiek
Startdatum – einddatum:
21/09/2015 – 17/09/2017
Budget:
39.489 euro
Projectcode:
6/DWO/2015/ED/FR08
VTE:
0,6 VTE

Contact

Annemie Skopinski
onderzoeker