E-coaching in een blended en distance learning environment

Any place, anytime and anyhow: deze sleutelwoorden kenmerken het onderwijs van de toekomst. We evolueren naar een maatschappij waarin leren niet langer gebonden is aan een plaats of tijd, maar aangepast aan de eigen behoeften en mogelijkheden van de lerende. Tegelijk kan echter niet voorbij gegaan worden aan het gegeven dat leren ook een sociaal-constructivistisch gebeuren is, waarbij begeleiding, samenwerking, feedback toch ook een centrale rol spelen in het leerproces.

E-coaching in een blended en distance learning environment is een vernieuwend didactisch concept dat deze beide leercondities met elkaar verbindt. Door de toepassing van e-coaching in deze leeromgevingen zal het leereffect bij de studenten verhogen en wordt de kans op uitval verkleind door just-in-time begeleiding zonder verhoging van de taakbelasting voor de begeleidende lectoren.

Door het samenbrengen van good-practicevoorbeelden, nationaal en internationaal, en de analyse van voorwaarden voor een effectieve en efficiënte krachtige leeromgeving ingepast in de sociaal-constructivistische leertheorie wordt een vernieuwend didactisch model geschetst, toepasbaar in de brede hogeschool- of universitaire context voor alle opleidingen die blended en/of distance learning (willen) aanbieden.

Via het bestuderen en samenbrengen van bestaande praktijken en het analyseren van hun goede en zwakke punten, deze combineren met vernieuwde digitale mogelijkheden, steeds afgetoetst aan de voorwaarden voor een krachtige leeromgeving vanuit sociaal-constructivisme en met ruime aandacht voor de gepercipieerde taakbelasting voor student en lector, wordt een vernieuwend didactisch concept ontworpen en uitgetest (aanvankelijk binnen de opleiding lager onderwijs voor werkstudenten, met uitbreiding naar andere blended opleidingen binnen de hogeschool PXL). Na bijsturing is het resultaat een hogeschoolbreed toepasbaar concept dat de leereffectiviteit van studenten doet toenemen, de dropout merkbaar verlaagt en de gepercipieerde taakbelasting van lectoren niet verhoogt.

Project informatie

Projectpromotor:
Els Huygens
Status:
Afgelopen project
IWETO code:
  • S 271 Vakdidaktiek
  • S 281 Computergesteund onderwijs
Startdatum – einddatum:
19/9/2016 - 17/9/2017
Budget:
€ 38.498
Projectcode:
13/DWO/2016/IC/OI003
VTE:
0,50 VTE

Contact

Els Huygens
coördinator