Een krachtige leeromgeving realiseren via flexibel afstandsonderwijs voor taal, ICT en opvoedkunde

In de opleiding PB Leraar SO wordt al sedert een aantal jaren gewerkt met allerlei vormen van blended learning (met een mix aan contact- en afstandslessen). Meerdere collega’s hebben al ervaring met het uitwerken van digitale leerpaden, discussiefora in Blackboard, opmaak van instructiefilmpjes, het inzetten van ICT-tools voor verwerkingsopdrachten, gedifferentieerde instructie,…

De opleiding wil voor het avondtraject meer evolueren naar een concept van ‘flexibel afstandsonderwijs’. Het is echter onduidelijk hoe de digitale leeromgeving ontworpen moet worden opdat ze echt als ‘krachtig’ bestempeld kan worden: welke leeractiviteiten? – de frequentie van de begeleiding? – het bevorderen van interactie? Over deze aspecten zal deze onderwijsinnovatiepilot zich buigen. Dit wordt toegepast voor afstandscursussen voor de ‘gemeenschappelijke basisvorming’, zijnde taal, ICT en opvoedkunde.

Het project buigt zich over de Svolgende onderzoeksvragen:

  1. Wat is een werkbaar onderwijskundig raamwerk voor PXL-opleidingen in flexibel afstandsonderwijs waarin maximale ontwikkelingskansen voor werk- en andere afstandsstudenten gegarandeerd worden?
  2. Op welke manier kan een krachtige leeromgeving in flexibel afstandsonderwijs worden gerealiseerd voor taal, ICT en opvoedkunde, die tegemoet komt aan de inhoudelijke eisen, maar tevens werkbaar is voor lectoren en studenten?

Project informatie

Projectpromotor:
Lies Hamal
Status:
Afgelopen project
IWETO code:
  • S 270 Pedagogiek en didaktiek
Startdatum – einddatum:
19/9/2016 – 16/9/2018
Budget:
€ 28.139
Projectcode:
6/DWO/2016/ED/OP018
VTE:
0,20 VTE
Medewerkers:

Hamal Lies