Effect van videogebaseerde peer assessment o.b.v. onmiddellijke videofeedback op het verwerven van motorische vaardigheden in de LO-les

In de opleiding LO en bewegingsrecreatie hebben we het afgelopen jaar een sterke groei gekend in het aantal studenten. Dit resulteert in grote groepen studenten voor de

praktijklessen. Door het lage aantal praktijkuren is er slechts beperkte tijd en ruimte om de noodzakelijke motorische competenties en beroepskennis en -vaardigheden te verwerven:

studenten hebben in het beste geval 10 contacturen voor atletiek in het 1e jaar en nog eens 10 uren in het 3e jaar.

De beperkte tijd en het toegenomen aantal studenten verplichten ons op zoek te gaan naar innovatieve methodes om in ons onderwijs het beoogde kwaliteitsniveau te behouden.

Ook in het traditionele secundair onderwijs stelt, door het samenvoegen van meerdere klasgroepen, het probleem van de grote groepen zich.

De mogelijkheden om aan peer assessment te doen in de les LO zijn eigenlijk uitgebreid maar worden weinig ingezet. Het gebruik van kijkwijzers en multimediamateriaal maken namelijk dat elkaar bekijken en feedback geven voor de studenten ook mogelijk wordt. De vraag stelt zich of we gestructureerde peer assessment kunnen vertalen naar de onderwijscontext van de praktijklessen in de opleiding LO.

In dit project willen we nagaan wat het effect is van peer assessment o.b.v. onmiddellijke videofeedback op het verwerven van motorische vaardigheden in de LO-les. Verder willen we het belang van ervaring in de foutenanalyse op de kwaliteit van de gegeven peer feedback bestuderen.

Project informatie

Projectpromotor:
Stijn Urkens & Maarten Peeters
Status:
Afgelopen project
IWETO code:
  • S 271 Vakdidaktiek
  • S 273 Lichamelijke opleiding, motorische ontwikkeling, sport
Startdatum – einddatum:
19/9/2016 – 16/9/2018
Budget:
€59.180,00
Projectcode:
6/DWO/2016/ED/OP011
VTE:
0,40 VTE
Medewerkers:

Maarten Peeters

Stijn Urkens

Contact

Stijn Urkens
onderzoeker