Evaluatie in flexibel afstandsonderwijs

Binnen het departement PXL-IT is Distance Learning heel sterk verankerd via Switch2IT. In dit opleidingsprogramma worden de opleidingsonderdelen van de reguliere opleiding aangeboden via afstandsonderwijs / blended learning.

In de huidige vorm ligt de nadruk binnen Switch2IT op summatieve toetsing, zeker in de eerste twee jaren van het curriculum. Er is echter een grote diversiteit in achtergrond, motivatie en tewerkstellingstoestand van de Switch2IT-studenten. Dit onderzoek focust op het thema ‘evaluatie’ binnen een opleiding die werkt volgens de principes van flexibel afstandsonderwijs.

Het project buigt zich over de volgende onderzoeksvragen:

·Wat is een werkbaar onderwijskundig raamwerk voor PXL-opleidingen in flexibel afstandsonderwijs waarin maximale ontwikkelingskansen voor werk- en andere afstandsstudenten gegarandeerd worden?

·Wat is een efficiënt en effectief evaluatieplan in opleidingen die geënt zijn op het didactisch model van flexibel afstandsonderwijs?

Project informatie

Projectpromotor:
Jan Willekens
Status:
Afgelopen project
IWETO code:
  • P 175 Informatica, systeemtheorie
  • S 271 Vakdidaktiek
  • S 281 Computergesteund onderwijs
Startdatum – einddatum:
19/9/2016 – 16/9/2018
Budget:
€ 31.062,00
Projectcode:
4/DWO/2016/ID/OP017
VTE:
0,20 VTE

Contact

Jan Willekens
onderzoeker