GUTS

Typisch wordt een computerprogramma pas getest nadat het geschreven is.  Dat testen is niet alleen een gebruiker door de applicatie laten gaan en kijken wat er niet werkt. Onder testen verstaan wij namelijk ook het opstellen en programmeren van automatische testscenario’s. Deze testscenario’s sluiten nauw aan bij de vereisten van het programma en worden opgesteld in functie van businessanalyses.  Testen is dus op een gestructureerde en automatische manier programmacode schrijven die de productiecode op zoveel mogelijk manieren valideert via het principe: Arrange – Act – Assert (AAA).

De laatste jaren is er een trend in de industrie om deze werkwijze om te draaien. De testscenario’s worden eerst geschreven en dan pas het programma zelf. Op deze manier vertrek je vanuit de functionele vereisten in de plaats van deze enkel te gebruiken als controle. Als de testscenario’s namelijk niet slagen voor het geschreven programma, weten we dat het programma niet voldoet aan alle eisen. Deze aanpak noemen we test-driven development (TDD).

Het project wil enerzijds TDD beter integreren in de opleiding en anderzijds tools ontwikkelen die de toenemende moeilijkheden bij het leren programmeren helpen opvangen zoals bijvoorbeeld geautomatiseerde feedback voor de studenten en een geautomatiseerde analyse aan de hand van een dashboard voor de docent.

Eens deze tools voorhanden zijn verwachten we een uitgesproken verbetering bij die studenten die er gebruik van maken en een verbeterde integratie van testing doorheen het curriculum.

Project informatie

Projectpromotor:
Sam Agten
Status:
Afgelopen project
IWETO code:
  • P 170 Computerwetenschappen, numerieke analyse, systemen, controle
  • P 175 Informatica, systeemtheorie
Startdatum – einddatum:
19/9/2016 – 16/9/2018
Budget:
€ 23.812,00
Projectcode:
4/DWO/2016/ID/OP009
VTE:
0,20 VTE
Medewerkers:

Sam Agten

Wesley Hendrikx

Contact

Wesley Hendrikx
onderzoeker