GoLeWe

Alle dagen zin om te leren en om te gaan werken: een utopie of toch de werkelijkheid?

'Goesting in Leren en Werken’ is een project dat gericht is op een vlottere overgang naar het hoger onderwijs en een betere afstemming tussen hoger onderwijs en werkveld. Het is belangrijk dat jongeren de kennis verwerven die nodig is om in de maatschappij en het werkveld aan de slag te kunnen. Wanneer deze jongeren afstuderen is het daarom belangrijk dat hun competenties optimaal zijn afgestemd op de noden en wensen van het werkveld en dat ze werk vinden dat aansluit bij hun mogelijkheden, motivatie en ambities.

www.golewe.eu

Aanpak


Met het GoLeWe-project werken we met 14 projectpartners op 15 acties binnen 3 thema's:
 1. Overgang naar Hoger onderwijs.
 2. Goesting in Leren.
 3. Samenwerking met het werkveld.
Elke instelling heeft zijn eigen bijdrage om de verschillende actiepunten tot een goed einde te brengen.

Actiepunten Hogeschool PXL

De actiepunten waar de Hogeschool PXL voornamelijk rond werkt zijn:

 1. een vlottere overgang tussen het secundair en hoger onderwijs:
  • Met behulp van instroomprofielen van de PXL-studenten kunnen studentenbegeleiders en leercoaches de leercompetenties en motivatie van hun studenten verbeteren.
  • Op basis van het leerprofiel van een student worden leerateliers opgezet die gericht zijn op het versterken van belangrijke en noodzakelijke leercompetenties in het hoger onderwijs.
  • PXL is de hogeschool met de laptop: een interactieve didactische website voor de PXL-docenten versterkt een gedifferentieerde onderwijsaanpak.
 2. een betere afstemming tussen het hoger onderwijs en het werkveld:
  • Om de overgang van studie naar werkveld te verkleinen, wordt het werkveld meer en meer betrokken in de opleiding. PXL-Research is hier een middel om vraag en aanbod van opleiding en organisaties/bedrijven op elkaar af te stemmen.

Project informatie

Projectpromotor:
Plantijn Hogeschool
Status:
Afgelopen project
IWETO code:
 • S 270 Pedagogiek en didaktiek
Startdatum – einddatum:
01/09/2008 - 31/10/2011
Budget:
Totaal: € 3.898.792,37 (PXL: € 591.174,93)
Projectcode:
0/DWO/2009/CE/I005
VTE:
5,167 VTE

Contact

Rita Bleys
Onderzoeker